TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Tarihçe

1997 yılında Güzel Sanatlar Fakültesinin bölümlerinden biri olarak kurulan Temel Eğitim Bölümünün geçmişi eskiye dayanır. Akademi yıllarında yapılan eğitim reformu çalışmaları sonucunda 1969 yılında Heykel Bölümünde, Temel Sanat Eğitimi Kürsüsü kurulmuştur. Başlangıçta sadece Heykel Bölümü öğrencilerine verilen Temel Sanat Eğitimi verilirken, ertesi yıl Akademinin bütün bölümlerine ortak bir disiplin olarak uygulanmaya başlanmıştır. 1977 yılında Akademide ortak olan Temel Disiplinler ve Kürsüler, Temel Sanat ve Bilimler Bölümü adı altında kurulan yeni bir bölümde toplanmıştır. Güzel Sanatlar Akademisi’nin 1982’de üniversiteye dönüşme sürecinde Temel Sanat ve Bilimler Bölümü kapatılmıştır ancak bu yeni yapılanma içinde Temel Sanat Eğitimi, her bölümün kendi içinde düzenlenen temel bir ders olarak varlığını sürdürmüştür. 1997’de yeniden açılan Bölümde Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ile Mimarlık Fakültesi’nin Endüstriyel Tasarım Bölümü’ne servis dersleri verilmektedir.

Programın Amacı

Kompozisyonlar ve serbest malzeme ile yapılan üçboyutlu çalışmalarla öğrencilerin, yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarması, sanatsal sezgilerini geliştirmesi ve sanat aktiviteleri ile eğitim arasında kişisel bir bileşim kurması hedeflenir.

Programlar

Bölümümüz, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ile Mimarlık Fakültesi’nin Endüstriyel Tasarım Bölümüne açık ortak program yürütmektedir. Ders programında Renk Teorileri, Uzakdoğu Sanatı, Görsel Sanatlarda Kompozisyon ve Teori, Sanatta Düşünce Temelleri adlı Serbest Seçmeli dersler bulunmaktadır.

Bölüm, 2018 yılında Üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde çeşitli alanların lisans mezunlarına açık olarak Sanatta Yeterlik Programı da başlatmıştır.

İş Alanları

Temel Sanat Eğitimi Bölümünden ders alan öğrenci, ilk yılda doğayı, yaşam çevresini, nesneleri ve sanat eserlerini kaynak olarak ele alır, gözlem, analiz ve sentez sistematiği içinde yorumlamaya çalışır. Desen çalışmalarıyla düşüncenin nesnelleşmesi sürecini kavrar,  giderek ışık-gölge, biçim-form, renk gibi temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. İnsel İNAL

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Derya Ülker KIPÇAK

 

Bölüm Sekreteri

Şeyma KARTAL

Telefon

0 212 252 1600 / 4437

e-posta

temelegitim@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences