ENFORMATİK BÖLÜMÜ

Tarihçe

1997 yılında rektörlüğe bağlı bir akademik bölüm olarak kurulmuştur. Başlangıçta sertifikalı bilgisayar eğitimleri veren bölüm, daha sonra üniversitenin bütün birimlerine lisans düzeyinde serbest seçmeli dersler vermeye başlamıştır. 2005 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Enformatik Anabilim Dalı kurularak lisansüstü programlar da yürütülmeye başlanmıştır., 2005 yılından bu yana Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım (BST) Yüksek Lisans programı ile 2016 yılından bu yana Mimari ve Kentsel Enformatik (MKE) programı faaliyet göstermektedir.

Programın Amacı

Enformatik, bilgi teknolojileri yoluyla, veri ve bilgiden, bir bağlam içinde araştırma veya uygulamada kullanılabilecek anlamlı çıkarımlar elde edilmesi, bu amaca yönelik faaliyetlerin yönetimi ve sistemlerin geliştirilmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Enformatik, bir bilim dalı olmasının ötesinde, farklı sanat, tasarım ve mimarlık alanlarındaki faaliyetlerin de etkin bir biçimde yürütülmesi ve yönetimi için destekleyici bir özelliğe sahiptir.

Bölüm, MSGSÜ’deki diğer lisans ve yüksek lisans düzeyindeki sanat ve tasarım eğitim programları için de bilişim teknolojilerinin daha yaygın ve özgün kullanımı için çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Bölümdeki eğitim faaliyetleri, üniversitenin tüm lisans öğrencileri için sunulan kredili servis dersleri ve bölümün kendi lisansüstü programları olmak üzere iki ayrı koldan yürütülmektedir.

Programlar

Seçmeli Lisans Dersleri: Lisans seviyesinde sunulan kredili servis dersleri, bilgisayar destekli geometrik modelleme, tasarım, animasyon, multimedya, görüntü işleme teknikleri, programlama ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında gerçekleştirilmektedir. Dersler Güz ve Bahar dönemlerinde açılmakta, üniversitenin tüm bölümlerinden öğrencilerin katılımı teşvik edilmektedir.

BST Yüksek Lisans programı: Sayısal medyanın sanat ve tasarımla ilgili alanlarda kullanımı ile ilgilenen disiplinlerarası eğitim ve araştırmaların yürütüldüğü bir programdır. Öğrenciler sanat ve tasarım enformatiği, sayısal modelleme, parametrik tasarım, etkileşimli tasarım, veri görselleştirme, web ve mobil ortamlar için programlama, büyük veri analitiği ve eğitim teknolojileri alanlarında araştırmalarını yürütebilirler.

MKE Yüksek Lisans programı: Mimarlık ile Kent Planlaması ve Yönetimi bağlamında ihtiyaç duyulan bilgiyi toplama,işleme, saklama, bunlardan anlamlı analizler üretme gibi tüm bilgi yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirecek ve bunlarla ilgili gerekli araçları geliştirecek mezunlar yetiştirmek amacını taşımaktadır. Program iki temel noktada odaklanmıştır: Bina Bilgi Yönetimi (Mikro Ölçek) ve Kent Bilgi Yönetimi (Makro Ölçek). Program, adayın bunlardan birinde yetkinlik kazanması, diğerinde ise donanımlı hale gelmesini hedeflemektedir.

İş Alanları

BST yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlarımız, sanat ve tasarım firmaları, mimarlık büroları, inşaat sektörü, yazılım şirketleri, reklam ajansları, film yapımı ve animasyon kuruluşlarında iş alanı bulabilmektedirler.

MKE yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan mezunlar ise, sanat ve tasarım firmaları, mimarlık büroları, inşaat sektörü, yerel yönetimler, enerji sektörü, gayrimenkul değerleme ve sigortacılık sektörü, emlak/tesis yönetimi sektörü, atık yönetimi sektörü ile acil durum ve afet yönetimi alanında çalışma imkanı bulabilmektedirler.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU

Bölüm Başkan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi B. Onur TURAN

Bölüm Sekreteri

Deniz Batukan

Telefon

(0212) 236 69 36

e-posta

enformatik@msgsu.edu.tr

bost@msgsu.edu.tr, mke@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.