BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

Tarihçe

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü beşerî ve sosyal bilimler alanlarının vazgeçilmez bir parçası olan edebiyat çalışmalarına bilimsel katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılında Üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

Programın Amacı

Ülkemizin öncü ve köklü sanat kurumu olan üniversitemizin eğitim-öğretim programlarını Batı Dilleri ve Edebiyatları ekseninde kültür ve edebiyat çalışmalarıyla desteklemeyi ve zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.

Programlar

Bölümümüzde henüz lisans ya da lisansüstü düzeyinde açık program bulunmamaktadır. Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından İngiliz Dili ve Edebiyatı ekseninde üniversitenin bütün bölümlerine açık serbest seçmeli dersler verilmektedir.

İş Alanları

Bölüm mezunları, sadece Batı dilleri ve edebiyatıları konusunda donanım kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda disiplinlerarası ve kültürlerarası bağlantı kurabilme becerilerini geliştirme imkânı da bulacaklardır.

İletişim

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Fatma Zeynep BİLGE

Bölüm Başkan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi S. Gökçen EZBER

Telefon

(0212) 246 00 11 – 5550

e-posta

batidilleriveedebiyatlari@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.