İstanbul Devlet Konservatuvarı

Müdürlük

Müdür

Prof. Dr. Kıvılcım YILDIZ ACAR

Müdür Yardımcıları

Doç. Mesut Erdem ÇÖLOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Ebru ARACI

Orta-Lise Kurum Müdürü

Dr. Ögr. Üyesi Gökçe SÖNMEMİŞ

Orta-Lise Kurum Müdür Yardımcıları

Arş. Gör. Işıl KONYA ALATAŞ

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Şule ERDOĞDU

Telefon

(0212) 260 10 50/2602-2606

e-posta

konser@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.