Şehir ve Bölge Planlama

Denklik ve İntibak İşlemleri Komisyonu

Doç. Dr. İclal KAYA ALTAY

Dr. Öğr. Üyesi Teoman TEKKÖKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Levent ÖZAYDIN

Yatay Geçiş Komisyonu

Doç. Dr. İclal KAYA ALTAY

Dr. Öğr. Üyesi Teoman TEKKÖKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Levent ÖZAYDIN

Çift Anadal ve Yandal Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hale MAMUNLU KOCABAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Melih BİRİK

Doç. Dr. Sibel GÜRSES SÖĞÜT

Burs Komisyonu

Arş. Gör. Dr. Kumru ÇILGIN

Arş. Gör. Dr. Çağdaş SAYDAM

Arş. Gör. Barış GÖĞÜŞ

Staj Yürütme Komisyonu

Doç. Dr. Seher Demet KAP YÜCEL

Doç. Dr. Tansel ERBİL

Arş. Gör. Okşan TÜYLÜOĞLU

Arş. Gör. Elif HANT

Erasmus Komisyonu/Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Bahar AKSEL ENŞİCİ

Arş. Gör. Dr. Ahmetcan ALPAN

Arş. Gör. İdil AKYOL

Farabi Sorumlusu

Doç. Dr. Kevser ÜSTÜNDAĞ

Öğr. Gör. Dr. Gizem PARLAK

İkili Anlaşmalar Sorumlusu

Prof. Dr. M. Rıfat AKBULUT

Bölüm Kalite Komisyonu

Arş. Gör. Dr. Çağdaş SAYDAM

Lisans Program Komisyonu ve Bölüm Sınav Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Dilek ERBEY

Arş. Gör. Dr. Arzu ERTURAN TOPGÜL

Öğr. Gör. Dr. Gizem PARLAK

Arş. Gör. Özlem ÇALIŞKAN

Arş. Gör. Okşan TÜYLÜOĞLU

Etkinlik ve Sergi Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Bahar AKSEL ENŞİCİ

Arş. Gör. Dr. Ahmetcan ALPAN

Arş. Gör. Dr. Ü. Özlem ÜNVER GÖÇER

Arş. Gör. Elif HANT

Akreditasyon ve Lisans Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Besime ŞEN

Prof. Dr. Binnur ÖKTEM ÜNSAL

Prof. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN

Prof. Dr. Mehmet Rıfat AKBULUT

Doç. Dr. Tansel ERBİL

Doç. Dr. Müge ÖZKAN ÖZBEK

Öğr. Gör. Dr. İnci OLGUN

İngilizce Müfredat Komisyonu

Prof. Dr. Binnur ÖKTEM

Öğr. Gör. Aslı ODMAN

Bitirme Ödevi/Diploma Projesi Koordinatörlüğü

Prof. Dr. M. Rıfat AKBULUT

Arş. Gör. Dr. Kumru ÇILGIN

Arş. Gör. Derya ALTINER

Arş. Gör. Bengisu ERTEK

Öğr. Gör. Elif KARAKOÇ

Rektörlük Birimleri

Kariyer Merkezi Bölüm Temsilcileri

Arş. Gör. Dr. Tuğçe TEZER ÇILĞIN

Arş. Gör. İdil AKYOL

Öğrenci Etkinlikleri/Kulüpleri Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Kevser ÜSTÜNDAĞ

Arş. Gör. Elif HANT

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.