Genel Sekreterlik
 Genel Sekreter
 : Daniyal ÇAKIRAL
 Genel Sekreter Yardımcısı   :  Zühre DEĞİRMENCİ 
 Sekreter  :  Zeynep ŞANLI
 Telefon  :  (0212) 252 16 00-4204/4224
 Faks  :  (0212) 243 42 92
 e-posta  :  gensek@msgsu.edu.tr

Görevleri:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi idari birimlerinin ve hizmetlerinin yönlendirilmesi, yönetilmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi ile verimli, düzenli ve ahenkli çalışmasını sağlamak üzere gerekli koordinasyonun oluşturulması; Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosu'na Raportörlük yapılması.

Görev Tanımı

1. Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasının sağlanması,
2. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapılması, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanması,
3. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararlarının üniversiteye bağlı birimlere iletilmesi,
4. Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunulması, 
5. Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesi, 
6. Rektörlüğün yazışmalarının yapılması, 
7. Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerinin düzenlenmesi, 
8. Üniversitenin yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması,
9. Rektör tarafından verilecek benzeri görevlerin yapılması.