GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

Dekan : Prof. Mehmet Sinan NİYAZİOĞLU
Dekan Yardımcıları : Doç. Yasemin Nur ERKALIR
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emre YAVUZ
Fakülte Sekreteri  : Gülay LACİVERT
Telefon : 0212 252 16 00 / 4306
Dekan Sekreteri : Emine Seda CAN
Telefon :  0212 252 16 00 / 4325
Faks : 0212 245 21 64Güzel Sanatlar Fakültesinin farklı özellikler gösteren bölümlerindeki eğitim-öğretimle amaçlanan; yaratıcı, özgün, yetkin ve başarılı sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmek,  toplumun sanatsal düzeyini evrensel boyutlara ulaştırmaya katkıda bulunmak, endüstriyel sektörlerin sanat ve tasarım alanlarında üst düzey kadrolarını oluşturmaktır.

Eğitim ve öğretimde, öğrencinin yaratıcı gücünü açığa çıkartmayı, sezgilerini geliştirmeyi, araştırma, uygulama, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini ve bunlarla ilgili bilimsel metotlar geliştirme ve düşünme becerileri kazandırmayı amaçlayan bir yol izlenmektedir. Eğitim programlarımızda, güncel teknolojik ve sanatsal yaklaşımlar benimsenmiştir.

1883 yılından bugüne yüzyılı aşkın sanat eğitimi deneyimine sahip olan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim-öğretim, uygulamalı ve atölye ağırlıklı olarak yürütülmektedir. Sanat ve tasarım eğitiminin bu kendine özgü yapısı, sınırlı sayıda öğrenciye yüksek kalitede eğitim verilmesini sağlamaktadır.

Fakülte bünyesinde biri servis bölümü olmak üzere 11 bölüm ve bu bölümlere bağlı 15 anasanat dalı yer almaktadır. Anasanat dallarımız, kendi özellikleri doğrultusunda sanatçı ve tasarımcılar yetiştiren birer bölüm niteliği taşımaktadır. Her bölüm, alanına özgü yetenek sınavları ile öğrenci almaktadır.

MiSYON

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin misyonu, kültür, sanat, estetik, çevre ve sosyal bilinci gelişmiş, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin, özgür ve eleştirel düşünebilen çağdaş sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmek, sanat ve tasarım eğitiminde var olan öncü kimliğini sürdürmektir.

VİZYON 

Mezunlarının yenilikçi görüşlere açık olmalarını sağlamak için değişen koşul ve gelişmeleri dikkate alarak eğitim anlayışını şekillendiren Güzel Sanatlar Fakültesi’nin vizyonu, kurumumuzun sanat ve tasarım eğitiminde çağdaş, özgün ve öncü yapısını koruyan, gerçekleştirdiği etkinlikler aracılığı ile sanat ve tasarım alanındaki gelişmelere katkıda bulunan ve yönlendiren bir fakülte olmaktır.

TEMEL DEĞERLER

  • Akademik özgürlük,
  • Katılımcı bir ortamda işbirliği,
  • Eğitim ve araştırma alanında yenilikçilik ve yaratıcılık ,
  • Toplumsal sorumluluk ,
  • Özgür iletişim ortamı.