MİSYON VE VİZYON

Misyon

Sanat, mimarlık ve kültür alanlarında ülkemizin ilk eğitim-öğretim kurumu olma niteliğiyle faaliyet gösteren üniversitemiz, kültürel ve doğal mirasa duyarlı, disiplinlerarası araştırmalara yatkın, yaratıcı, yenilikçi, eleştirel düşünceyi benimsemiş bireyler yetiştirmeyi misyon edinmiştir

Vizyon

Üniversitemizin vizyonu, sanat, tasarım ve bilimde özgür düşünceyi ve eleştirel yaklaşımı benimsemiş, kültürel mirasına saygılı, evrensel değerlere bağlı bireyler yetiştiren bir kurum olmaktır.