Doğal ve Yapay Çevrede Lif Sanatı / Erdek Belediyesi Yukarı Yapıcı Köyü

Tekstil ve Moda Tasarımı

Geriye Dön

Doğal ve Yapay Çevrede Lif Sanatı / Erdek Belediyesi Yukarı Yapıcı Köyü

22 Haziran 2016

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Balıkesir ilinin Erdek ilçesinde Yukarı Yapıcı köyünde Doğal ve Yapay Çevrede Lif Sanatı Etkinliğini gerçekleştirdi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin “Köyünü Yaşat” projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte tekstil malzeme ve teknikleri ile Yukarı Yapıcı köyünün içinde ve çevresinde lif sanatı çalışmaları yapıldı.

Yöneticiliğini Prof.Kemal Can’ın yaptığı etkinlikte, Arş. Gör. Tuna Karayaka yardımcı olarak görev aldı. 30 kişilik çalışma ekibi, lisans, lisansüstü öğrencileri, fotoğrafçılar, kameranlar, ilkyardım elemanı ve Çevre Müh. Prof. Dr. Zehra Semra Can’dan oluşmuştu.

Bölümümüz programında verilen Çevrede Lif Sanatı dersi kapsamında yıllardır öğrencilerimizle farklı doğal mekanlara gidip, o doğal atmosfer içinde doğa ile birlikte tekstil malzeme ve teknikleri ile sanatsal çalışmalar yapıyoruz. Çevrede Lif Sanatı’nın yanında son yıllarda üzerinde çalışarak yeni bir söylem biçimi olarak geliştirdiğimiz, teorik alt yapısını oluşturduğumuz Yapay Çevrede Lif Sanatı çalışmaları da yapıyoruz. Bu yöndeki ilk etkinliğimizi 2015 yılında Bilecik GölPazarı ilçesi, Tongurlar Köyü’nde gerçekleştirmiştik. Balıkesir ili Erdek ilçesi Yukarı Yapıcı Köyü’ndeki çalışmamız bu anlamdaki ikinci etkinliğimizdir.

Çalışma grubu olarak bizler aynı doğal çevrede yaptığımız gibi, liflerimizle, Yukarı Yapıcı Köyü’nün yaşanmışlıkları adeta elle tutulacak kadar yoğun hissedilen atmosferinin içine saygı ile girdik.

Yapay Çevrede Lif Sanatı’nın özünde, sanatsal bir söylem ile gelişimin ve değişimin farkında olarak, dikkatleri materyalist sanal çevreden, var olan kültürel değerlere, yaşama anlam katan yaşanmışlıklara çekmek, unuttuklarımızı hatırlatmak, onlara sahip çıkarak kuşaktan kuşağa aktarılmalarına vesile olmak yatmalıdır. Yapay çevre ile doğal çevre ilişkisi göz önünde bulundurulması gereken diğer önemli bir konudur. İnsan ve insan ilişkilerinin de nihayetinde doğal yaşamın bir parçası olduğu, ne olursa olsun yapay olanları da sonunda zamanın ve doğanın biçimlendirdiği ve biçimlendireceği, bunun bir bedeli olduğu unutulmamalıdır.

Yukarıda anlatılmaya çalışılan anlayış paralelinde, özellikle, şu anda terk edilmiş, bir dönem İlkokul olarak kullanılan eski kilise ve çevresindeki çalışmaları, köyün dar taş sokaklarında, köydeki 500 yıllık çınar ağacında, köyün artık akmayan 20.yy başlarından kalan çeşmeleri üzerinde yapılan uygulamaları ve diğer çalışmaları, Yapay Çevrede Lif Sanatı’nın örnekleri arasında sayabiliriz.

Yapay Çevrede Lif Sanatı çalışmaları aynı Çevrede Lif Sanatı yapıtları gibi, yaşadıkları mekanlar içinde ziyaret edilerek, yaşanmışlıkların kodlandığı aynı atmosferde soluk alıp verilerek tam ve doğru olarak algılanıp kavranabilirler. Ancak ziyaretler pratikte, ne yazık ki, her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle, tam olarak açıklayamasa da,  gerçeğe yakın ipuçlarını vermesi bakımından yapıtların hareketli ve sabit görüntülerinin kayıt edilmesinin, nitelikli paylaşım ortamlarına aktarılmasının önemi büyüktür. Tespit edilmiş olan görüntüler yine Çevrede Lif Sanatında olduğu gibi, Yapay Çevrede Lif Sanatının düşünme, düşünceyi iletme, anlatma, fikir verme, sorgulama, yeniden üretme, davet etme, arşivleme, sergileme…  yollarının taşlarıdır.

Etkinlik sırasında, Yukarı Yapıcı Köyü’nün içinde ve etrafında çoğunlukla yağmurlu, kısmen güneşli havalarda ayrıca tekstil, sanat ve doğal çevrenin kesişim kümesi olan Çevrede Lif Sanatı uygulamaları da gerçekleştirildi. Gündüz yapılan eskiz niteliğindeki ya da bitmiş çalışmaların ardından, çekilen görüntüler eşliğinde gece dersleri yapıldı. Etkinliğin son akşamı Erdek Belediye Meclisi’nde Sayın Belediye Başkanı’nın, bazı üyelerin ve ilgililerin katıldığı bir toplantıda çalışmalara ait görüntüler gösterildi, açıklamalarda bulunuldu.

Köydeki zaman/mekan ilişkisi içinde var olma süreci uygulayıcıları tarafından belirlenen tüm çalışmalar hareketli ve sabit görüntülerle kayıt altına alındı. Sonrasında Proje Çevre Danışmanı Prof. Dr. Zehra Semra Can’ın denetiminde geride herhangi bir atık bırakılmadan o mekandan saygılı bir şekilde çıkıldı.

Yapıtlara ait görüntülerin, önümüzdeki aylarda “Köyünü Yaşat” projesi kapsamında Erdek İlçesi Yukarı Yapıcı Köyünün sokaklarında açılacak olan Doğal ve Yapay Çevrede Lif Sanatı başlığı altında sergilenmesi plandı.

Misafirperverlikleri ve verdikleri destekleri için Erdek Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sarı’ya,  Erdek Belediyesi Proje Müdürü Sayın Esra Işıktaş’a ve köyde yaşayan herkese çok teşekkür ederiz.

Ayrıca, önceki tüm çalışmalarımızda olduğu gibi, yapıcı, destekleyici, çözüm üreten, yol açan Üniversitemiz ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi yönetimlerine, Bölümümüz Öğretim Üyeleri ve Elemanlarına, MSGSÜ Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne, öğrencilerimize ve katkısı olanlara da teşekkürü bir borç biliriz.

Prof. Kemal Can, MSGSÜ GSF Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.