Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Dairesi Başkan V.
: Enza KELEŞ
Enza KELEŞ
Telefon
: (0212) 252 16 00/4339
(0212) 252 16 00/4339
e-posta
: ogrdai@msgsu.edu.tr
ogrdai@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.