Misyon ve Vizyon

Kalite Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Elif Özge ÖZDAMAR
Kalite Komisyonu Üyeleri:
Prof. Dr. Handan İNCİ ELÇİ (Rektör)
: Kalite Komisyonu Başkanı
Kalite Komisyonu Başkanı
Daniyal ÇAKIRAL
: Genel Sekreter
Genel Sekreter
Dr. Öğr. Üyesi Burcu BÜKEN CANTİMUR
: Mimarlık Fakültesini Temsilen Üye
Mimarlık Fakültesini Temsilen Üye
Prof. Aygün DİNÇER KIRCA
: Güzel Sanatlar Fakültesini Temsilen Üye
Güzel Sanatlar Fakültesini Temsilen Üye
Prof. Dr. İlker CIRIK
: Fen Edebiyat Fakültesini Temsilen Üye
Fen Edebiyat Fakültesini Temsilen Üye
Doç. Gökçe SÖNMEMİŞ
: İstanbul Devlet Konservatuvarını Temsilen Üye
İstanbul Devlet Konservatuvarını Temsilen Üye
Prof. Fatma ÖZTÜRK
: Güzel Sanatlar Enstitüsünü Temsilen Üye
Güzel Sanatlar Enstitüsünü Temsilen Üye
Doç. Dr. Yaşar Dilek ERBEY
: Fen Bilimleri Enstitüsünü Temsilen Üye
Fen Bilimleri Enstitüsünü Temsilen Üye
Dr. Öğr. Üyesi Alper YAVUZ
: Sosyal Bilimler Enstitüsünü Temsilen Üye
Sosyal Bilimler Enstitüsünü Temsilen Üye
Doç. Dr. Kevser GÜRCAN
: Meslek Yüksekokulunu Temsilen Üye
Meslek Yüksekokulunu Temsilen Üye
Dr. Öğr. Üyesi Selin SUNAY YAPIŞKAN
: Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulunu Temsilen Üye
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulunu Temsilen Üye
Merve BARIŞ
: Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Gülay LACİVERT
: Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Mehmet Ali SAVAŞ
: Bilgi İşlem Daire Başkanı
Bilgi İşlem Daire Başkanı
Öğr. Gör. Çiğdem SÖNMEZ
: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
Rümeysa ARSLAN
: Öğrenci Temsilcisi
Öğrenci Temsilcisi

Anket ve Değerlendirme Sonuçları

Faaliyet Raporları

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları

İş Akış Linkleri

Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları

Kalite ile İlgili Duyurular

Kurumsal Dış Değerlendirme ve İzleme Raporları

Kurumsal İç Değerlendirme Raporları – KİDR

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları

Performans Programı

Politika Metinleri

PUKÖ Döngü ve Süreçleri

Stratejik Plan

Stratejik Plan İzleme Raporu

Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporları

YÖKAK Geri Bildirim

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences