Tarihçe

1882

 • 1 Ocak 1882 tarihinde resim, heykel, mimarlık ve hakkâklık olmak üzere dört dalda öğretim yapılması için Mekteb-i Sanâyi-i Nefîse-i Şâhâne adıyla kuruldu.
 • Ressam, arkeolog, sanat tarihçisi ve o dönemde Müze-i Hümâyun müdürü olan Osman Hamdi Bey kurucu müdür olarak atandı.

1883

 • Osman Hamdi Bey, günümüzde Arkeoloji Müzesi olan Müze-i Hümâyun’un karşısına Sanâyi-i Nefîse Mektebi için mimar Vallaury’ye bir bina yaptırdı.
 • Sanâyi-i Nefîse Mektebi, beş dersanesi ve atölyesi olan binada 2 Mart 1883 tarihinde sekiz hocası ve 20 öğrencisiyle ilk derslere başladı.

1892

 • Okulun binası yetersiz gelince Osman Hamdi Bey, mimar Vallaury’den mekânın büyütülmesini istedi. Mevcut yapıya yeni atölyeler ve büyük bir sergi salonu eklendi.

1910

 • Osman Hamdi Bey’in ölümü üzerine, Âsâr-ı Atîka Müzesi (günümüzde Arkeoloji Müzesi) müdür muavinliği görevini yürüten Halil Edhem, Sanâyi-i Nefîse Mektebi müdürlüğüne atandı.
 • Halil Edhem’in müdürlüğü döneminde okulun yapısında, idare ve teşkilatında köklü değişiklikler yapıldı. Kuruluşundan beri yönetimi birbirine bağlı olan yürütülen Âsâr-ı Atîka Müzesi müdürlüğü ile Sanâyi-i Nefise Mektebi müdürlüğü görevleri ayrıldı.

1911

 • Okulun yönetimi ve programıyla ilgili yeni bir talimatname hazırlandı.
 • Okul bünyesinde bir resim müzesinin oluşturulması için tablo satın alınmaya ve yurt dışındaki bazı tabloların kopyası yaptırılmaya başlandı. Elvâh-ı Nakşiye olarak isimlendirilecek ilk koleksiyon böylece oluşum sürecine girdi. Satın almalar ve bağışlar yoluyla zamanla zenginleşen koleksiyonla İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin temeli atıldı.

1914

 • Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nin kızlar için oluşturulan şubesi İnas Sanâyi-i Nefîse Mektebi açıldı. İlk müdür olarak Salih Zeki Bey atandı.
 • Sadece resim ve heykel bölümlerinden oluşan İnas Mektebi’nin resim atölyelerden birinde Ali Sami (Boyar), diğerinde Mihri Müşfik Hanım hocalık yaptı. Mihri Hanım, Salih Zeki Bey’den sonra Ömer Âdil Bey ile birlikte okulun müdürü oldu (1915-1919).
 • Darülfünun binası olarak kullanılan Beyazıt’taki Zeynep Hanım Konağı’nın iki odasında derslere başlayan İnas şubesi, daha sonra Sultan II. Mahmut türbesi yakınındaki Bezm-i Âlem Valide Sultan Mektebi (günümüzde Cağaloğlu Anadolu Lisesi) binasına geçti.

1916

 • Sanâyi-i Nefîse Mektebi, atölyelerin yetersizliği nedeniyle Cağaloğlu’ndaki Lisan Mektebi’ne (günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı İlçe Müdürlüğü) taşındı.
 • Müze-i Hümâyun Müdüriyeti ile Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nin ortak idaresine son verildi ve iki kurum birbirinden ayrıldı.

1917

 • 1 Nisan 1917’de kız ve erkek şubeleri ayrı birimler halinde Maarif Vekaleti’ne bağlandı.
 • Sanâyi-i Nefîse Müdürlüğüne ressam Halil Paşa atandı.

1918

 • Nazmi Ziya (Güran), Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğü’ne atandı.

1919

 • Sanâyi-i Nefîse Mektebi, Cağaloğlu’ndaki binasından çıkarılınca Şehzadebaşı’nda küçük bir eve geçti. Resim koleksiyonu Müze-i Hümâyun’da korumaya alındı.
 • Feyhaman Duran İnas şubesinin müdürü oldu (1919-1923).

1920

 • Sanâyi-i Nefise Mektebi, Şehzadebaşı’ndaki evden Divanyolu’nda Gedikler kahyası, Salih Efendi konağının (günümüzde Sıhhiye Müzesi) bir kısmına yerleşti.
 • İstanbul’un işgali sırasında bina boşaltıldı. Okul birkaç ay binasız kaldı. İşgalin bitimine kadar okulun araç-gereçleri Sıhhiye Müzesi müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Ekim 1920’de tekrar aynı binaya dönüldü.

1921

 • Ekim ayında Salih Efendi Konağından tekrar çıkıldı ve yeniden Cağaloğlu’ndaki Lisan Mektebi’ne yerleşildi.
 • Önce Ali Sami Boyar (Mayıs-Eylül 1921), sonra Cemil Cem (Eylül 1921- Mart 1925) Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğüne atandı.

1923

 • Cumhuriyet’in ilanından sonra karma eğitime geçilince kadın ve erkek şubeleri birleştirildi. Ancak mekân sorunu nedeniyle dersler ayrı binalarda sürdürüldü.

1924

 • Yeni bir yönetmelik hazırlandı. 1934 yılına kadar uygulanan bu yönetmeliğe göre okula Tezyinat Bölümü (daha sona İç Mimarlık Bölümünün temelini oluşturan Dekoratif Sanatlar Bölümüne dönüşecektir) ile Resim Öğretmenliği Bölümü eklendi.
 • Nazmi Ziya (Mart 1925 – Haziran 1927) ikinci kez Sanâyi-i Nefîse Mektebi Müdürlüğüne atandı.

1926

 • Sanâyi-i Nefîse Mektebi, bir süre eski Meclis-i Mebûsân binası olarak da kullanılan Fındıklı’daki Çiftesaraylar’dan Cemile Sultan Sarayı kısmına taşındı.
 • Kadın ve erkek öğrencilerin aynı mekânda ders görmesi buraya taşındıktan sonra mümkün oldu.

1927

 • Namık İsmail, Güzel Sanatlar Akademisi’ne müdür atandı. Onun döneminde (1927-1935) okul yeniden yapılandırıldı.
 • Ülkemizde ilk kez grafik tasarımı eğitimi veren bir Afiş Atölyesi kuruldu. Bu atölye, günümüzdeki Grafik Tasarımı Bölümünün temelini oluşturdu.

1928

 • Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nin adı Güzel Sanatlar Akademisi’ne dönüştürüldü.

1929

 • Dekoratif Sanatlar Bölümü ile daha sonra Seramik ve Cam Bölümüne dönüşecek olan Seramik Atölyesi açıldı.

1930

 • 1930’da hoca olarak İsviçre’den davet edilen mimar Ernst Arnold Egli mimarlık öğretimine modern bir yaklaşım getirdi.

1933

 • Estetik ve Mitoloji dersleri veren şair Ahmet Haşim’in vefatı üzerine bu dersleri ve daha sonra eklenen Şark Sanatları Tarihi dersini vermek üzere şair, yazar Ahmet Hamdi Tanpınar Akademi hocalığına getirildi.

1934

 • Üniversite reformu sürecinde Akademi’de de bazı değişiklikler yapıldı ve yeni bir yönetmelik hazırlandı.

1936

 • 1915’de kurulan Medresetü’l-Hattatîn (Hattatlar Mektebi) Türk Tezyinî Sanatlar Şubesi adıyla Akademi’ye bağlandı.
 • Burhan Toprak, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü’ne atandı (1936-1948).
 • Ernst Egli Mimarlık Bölümü başkanlığından istifa etti. Yerine Bruno Taut getirildi.

1937

 • Heykel Bölümü başkanlığına Almanya’dan heykeltıraş Rudolf Belling, Resim Bölümünün başına Fransa’dan ressam Léopold-Lévy getirildi.
 • İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin kurulması için Atatürk’ün talimatıyla Dolmabahçe Veliaht Dairesi Akademi’ye tahsis edildi. 20 Eylül 1937 tarihinde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açıldı.

1948

 • 1 Nisan’da Akademi binası yandı. Kütüphanedeki kitaplar, resmi kayıtlara ait dosyalar, çok sayıda değerli tablo, eşya ve ders malzemesi yangında yok oldu.  
 • Mimarlık Bölümü eğitim yılını Fındıklı’da Kazancı Yokuşu’ndaki bir ilkokul binasında tamamladı. Daha sonra Yıldız Sarayı’nın bir parçası olan Sağır ve Dilsizler Okulu binasına taşındı. Cemile Sultan Sarayının yangından zarar görmeyen Selamlık binası ile bahçedeki diğer yapılar ve Taut Atölyesi kullanılmaya devam edildi.
 • Burhan Toprak görevinden ayrıldı, yerine Zeki Faik İzer (1948 – 1952) müdür olarak görevlendirildi.
 • Yangının ardından yapının onarımı için bir komisyon kuruldu. Sunulan projeler arasından Sedad Hakkı Eldem ve Mehmet Ali Handan’ın birlikte hazırladıkları proje oybirliği ile kabul edildi. Cemile Sultan Sarayı, bu proje doğrultusunda yeniden inşa edilmeye başlandı.

1952

 • Müdürlük görevine Nijat Sirel (Kasım 1952 – Haziran 1959) getirildi.

1953

 • Yanan binanın onarımı sona erdi ve 23 Nisan 1953’de yeniden öğretime açıldı.

1959

 • Akademi Müdürlüğüne Asım Mutlu (Ağustos 1959 – Haziran 1966) getirildi.
 • Akademi’ye seçme sınavı ile öğrenci alınmaya başlandı.

1962

 • Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü kuruldu. Bölümün içinde Tiyatro Dekorları ve Kostümü Atölyesi oluşturuldu.

1966

 • Yüksek Süsleme Bölümü, Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü adını aldı.
 • İçinde Tekstil Sanatları Atölyesi adıyla devam etti.  
 • Akademi müdürlüğüne Hüseyin Gezer (Haziran 1966 – Eylül 1969) getirildi.

1967

 • Daha sonra Grafik Bölümüne evrilecek olan Afiş Atölyesi, Grafik Atölyesi adını aldı.

1968

 • Mimarlık Bölümü’nde Şehircilik Kürsüsü kuruldu.

1969

 • 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri kanununun kabulü ile bilimsel özerkliğe kavuştu.
 • Ahsen Yapanar (Eylül 1969 – Temmuz 1970) Müdürük görevine getirildi.
 • Sultan Abdülmecid’in kızları Cemile Sultan ve Münire Sultan için yaptırttığı Fındıklı Çifte Sarayların Cemile Sultan kısmından sonra Münire Sultan Sarayı da Üniversitemize tahsis edildi.
 • Saray, Sedad Hakkı Eldem’in hazırladığı projeye göre yenilendi. Cemile Sultan Sarayı ile Münire Sultan Sarayı arasına bir kütüphane inşa edildi ve bu süreç 1975 yılına kadar devam etti.
 • Türk Film Arşivi, “İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi Yönetmeliği”nin Resmî Gazetede yayınlanmasıyla Akademi’ye bağlandı.

1970

 • Akademi Müdürlüğü görevine Feridun Akozan getirildi (Temmuz 1970 – Ekim 1975).

1971

 • Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü içinde Tekstil Sanatları Atölyesi açıldı.
 • Ülkemizde ilk kez Endüstriyel tasarım öğretimi yapacak Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu (UESYO) kuruldu.

1972

 • İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü’ne bağlı Şehircilik Araştırma Enstitüsü kuruldu.
 • İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü’ne bağlı Endüstri Tasarımı Araştırma ve Yayın Enstitüsü kuruldu.

1975

 • 21 Kasım 1975’te Münire Sultan Sarayı öğrenime açıldı.
 • Akademi, kendi matbaasını kurdu ve bu matbaada 1976-1982 yılları arasında 32 adet kitap ve 23 adet broşür yayımlandı.
 • Sadun Ersin, Akademi Müdürü oldu (Ekim 1975 – Ekim 1978).

1976

 • İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü’ne bağlı Türk Mimarisi Araştırma ve Restorasyon Enstitüsü kuruldu.
 •  Endüstri Tasarımı Araştırma ve Yayın Enstitüsü kuruldu.
 • Türk Tezyinî Sanatlar Bölümü’nün adı Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü olarak değişti.
 • İDGSA İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü’ne bağlı Türk Mimarisi Araştırma ve Restorasyon Enstitüsü kuruldu.
 • Yüksek Mimarlık Bölümü’ne bağlı Türk Mimarisi Araştırma ve Restorasyon Enstitüsü kuruldu.
 • Türk Film Arşivi, 1976’da Sinema-TV Enstitüsü’ne dönüştürüldü, Gayrettepe’de inşa edilen binaya taşındı ve Türkiye’de ilk kez sinema eğitimine başlandı.

1977

 • Fotoğraf Enstitüsü kuruldu ve üniversite düzeyindeki ilk fotoğraf programı bu enstitüde uygulanmaya başlandı.
 • 1977 ile 1993 yılları arasında, iki yılda bir olmak üzere yedi kez yinelenecek olan İstanbul Sanat Bayramı ve Yeni Eğilimler Sergisi etkinliklerinin ilki gerçekleştirildi.

1978

 • Tekstil Sanatları Atölyesi içinde Dokuma Atölyesi kuruldu.
 • Sonrasında Fotoğraf Bölümüne dönüşecek olan Fotoğraf Enstitüsü kuruldu.
 • Orhan Şahinler Akademi müdürü oldu (Ekim 1978 – Temmuz 1982).

1979

 • Endüstri Tasarımı Araştırma ve Yayın Enstitüsü (ETAYE) kuruldu.

1980

 • Tekstil Sanatları Atölyesi’nin adı Tekstil Sanatları Bölümü olarak değişti.

1982

 • 4.11.1981 tarihinde kabul edilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunun gereği olarak 20.7.1982’de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye’deki tüm yüksek öğretim kurumları Yüksek Öğretim Kurulu çatısı altında toplandı. Bu kanunla İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, 1982’de üniversiteye dönüşerek Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı. Bünyesinde Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak 3 Fakülte ile 2 Enstitü oluşturuldu.
 • Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muhteşem Giray üniversitenin ilk rektörü oldu (Temmuz 1982 – 1987).
 • 1970’te Ahmet Adnan Saygun tarafından kurulan ve Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Devlet Konservatuvarı Mimar Sinan Üniversitesi’ne bağlandı.  

1983

 • Üniversiteleşme kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi kuruldu ve bünyesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü açıldı.

1984

 • Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Matematik, İstatistik, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri açıldı.
 • Mimar Sinan Araştırma Merkezi açıldı.

1985

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

1987

 • Mimarlık Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Gündüz Gökçe rektör oldu (1987 – 1994).
 • Konservatuvar, geçici süreyle Beşiktaş’ta Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi’ne taşındı.

1988

 • Meslek Yüksekokulu açıldı ve Moda-Konfeksiyon Programı eğitim-öğretime başladı.

1989

 • 1756 yılında yapılan ve 1953’den sonra Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu hizmet binası olarak kullanılan Zevk-i Kadın Sıbyan Mektebi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından üniversitemize tahsis edildi.

1990

 • Türk Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.
 • Plastik Sanatlar Restorasyonu Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

1992

 • Konservatuvar Sahne Sanatları bünyesinde Modern Dans Anasanat Dalı açıldı.

1993

 • Tophane’deki tarihi Tophane-i Âmire binası Millî Savunma Bakanlığı tarafından Üniversitemize tahsis edildi.

1994

 • Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyesi Prof. Tamer Başoğlu (1994 – 2000) rektör oldu.
 • 1978’de kurulan Fotoğraf Enstitüsü, Fotoğraf Bölümü’ne dönüştü.
 • Uygulamalı Sanatlar Bölümü’ndeki Tekstil Anasanat Dalı, Tekstil Bölümü oldu.

1998

 • Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi hizmete girdi.

1999

 • Arkeoloji ve Sanat Tarihi birbirinden ayrıldı. Arkeoloji Bölümü ayrı bir bölüm olarak yapılandı.
 • Rektörlüğe bağlı Enformatik Bölümü kuruldu ve sertifika eğitimine başladı.
 • Seramik Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezi Kuruldu.

2000

 • Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet Vildan Alptekin (2000 – 2006) rektör oldu.

2002

 • Fen Edebiyat Fakültesi’nde derslerde kredili sistem uygulanmaya başlandı.

2003

 • Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi kredili sisteme geçti.
 • Cemile Sultan Sarayına ait olan ve 1960’ta yıktırılan Selamlık bölümü Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ruşen Dora tarafından hazırlanan restorasyon projesi yeniden yapıldı ve Rektörlük birimi olarak kullanılmaya başlandı.

2004

 • Okulun adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak değiştirildi.
 • Güzel Sanatlar Fakültesinde Anasanat Dalı olarak servis dersleri veren Temel Eğitim, bölüme dönüştü.

2006

 • Fen ve Edebiyat Fakültesine bağlı olarak Felsefe Bölümü kuruldu.
 • Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyesi Prof. Rahmi Aksungur rektör oldu (2006 – 2010)

2008

 • Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUAM) açıldı.

2010

 • Fen Edebiyat Fakültesi Bomonti Yerleşkesine taşındı.
 • Fen ve Edebiyat Fakültesine bağlı Eğitim Bilimleri Bölümü kuruldu.
 • Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu bölümü kuruldu.
 • Kültür Varlıkları ve Sanat Eserleri Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.
 • Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesi Prof. Yalçın Karayağız rektör oldu (2010 – 2018).

2011

 • Avrasya Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

2012

 • Fen ve Edebiyat Fakültesine bağlı Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü kuruldu.
 • Güzel Sanatlar Fakültesinde deprem güçlendirmesi yapıldı.
 • Sinema-TV Merkezi’nin adı Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’ne dönüştürüldü.
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETAM) açıldı.
 • Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) açıldı.

2013

 • Grafik Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.
 • Tophane-i Âmire Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

2014

 • Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (KENTAM) açıldı.

2015

 • Fotoğraf Uygulama ve Araştırma Merkezi (FUAM) kuruldu.
 • Tekstil ve Moda Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2016

 • Fizik Bölümü lisans programında eğitim ve öğretime başladı.
 • Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAM) açıldı.
 • Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

2017

 • Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi açıldı.

2019

 • Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Handan İnci rektör oldu.
 • Çağdaş sanata dair teori ve tartışmaların ışığında her malzeme ve tekniğe açık bir Deneysel Heykel Atölyesi açıldı.
 • Ortaköy Kız Yurdu binası deprem riski taşıması nedeniyle güçlendirildi.
 • Kabataş Geleneksel Türk Sanatları Bölümü binası, depreme dayanıksız olduğu için boşaltıldı.

2020

 • Mart ayında Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze öğretime ara verildi ve ders programları uzaktan eğitim yöntemiyle çevrim içi yürütüldü.
 • Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZEM) kuruldu.
 • Beşiktaş Yerleşkesi’nin yenileme inşaatı tamamlandı ve Sürekli Eğitim Merkezi ile çeşitli idari birimlerin faaliyet alanı olarak kullanıma açıldı.
 • YÖK kararı ile Endüstri Tasarımı Bölümünün adı Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım Bölümü’nün adı Grafik Tasarımı olarak değiştirildi.
 • Mimarlık Fakültesi deprem güçlendirme ve restorasyon projesine başlandı.
 • Tophane Kasrı restorasyon projesine başlandı.
 • Dolmabahçe Sarayının parçası olan Millî Savunma Bakanlığı tarafından Askeri İnzibat olarak kullanılan 24 bin metrekare alan, Konservatuvar binası yapılmak üzere Üniversitemize tahsis edildi.

2021

 • Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Çizgi Film/Animasyon Bölümü açıldı.
 • Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.
 • Mezun Ofisi açıldı.
 • Rektörlüğe bağlı Ortak Dersler Bölümü açıldı ve zorunlu ortak dersler ile  serbest seçmeli dersler üniversitenin bütün bölümlerine açık olarak burada toplandı.
 • Binalarda deprem riski ve göçük tehlikesinin raporlanması üzerine Balmumcu Yerleşkesi boşaltıldı.
 • Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Yüksekokulu için öğrenci kabulüne başlandı.
 • Deprem riski nedeniyle yıkılarak yeniden yapılan Salıpazarı’nda Güzel Sanatlar Fakültesi Ek Binası inşaatı tamamlandı. Fakültenin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ile Sinema ve Televizyon Bölümü buraya yerleşti.
 • 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının başladığı 18 Ekim tarihinde yeniden yüz yüze eğitime geçildi.
 • 2004 yılından bu yana kapalı olan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde açılış süreci ilk sergiyle başlatıldı.

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences