Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

Aikido Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Yiğit Şahan YÜKSEL
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: clearinet.yigit@gmail.com; 20161405002@msgsu.edu.tr
clearinet.yigit@gmail.com; 20161405002@msgsu.edu.tr
Prof. Ozan BİLGİSEREN
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: ozan.bilgiseren@msgsu.edu.tr
ozan.bilgiseren@msgsu.edu.tr

Animasyon Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Ali BOZAN
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: bozanali2006@hotmail.com
bozanali2006@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Ceyda GÜLER
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: ceydaguler@msgsu.edu.tr
ceydaguler@msgsu.edu.tr

Arkeoloji Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Betül Dilan SAÇAN
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: betuldisa@gmail.com
betuldisa@gmail.com
Arş. Gör. Arda BÜLBÜL
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: arda.bulbul@msgsu.edu.tr
arda.bulbul@msgsu.edu.tr

Dağcılık Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Enes UÇAR
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: enes.ucar.eu@gmail.com
enes.ucar.eu@gmail.com
Doç. Bülent ÇINAR
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: bulent.cinar@msgsu.edu.tr
bulent.cinar@msgsu.edu.tr

Dans Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
H.İbrahim HAFİFTAŞ
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: ibrahimhafiftas@gmail.com
ibrahimhafiftas@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Özkal ÖZSOY
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: ozkal.ozsoy@msgsu.edu.tr
ozkal.ozsoy@msgsu.edu.tr

Düşünce Sanat Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
İbrahim Hilmi ACAR
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: dasdaokillus@gmail.com
dasdaokillus@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Canan SUNER
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: canan.suner@msgsu.edu.tr
canan.suner@msgsu.edu.tr

Edebiyat Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Kardelen KAYA
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: 20171103011@ogr.msgsu.edu.tr
20171103011@ogr.msgsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Özge ŞAHİN
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: ozge.sahin@msgsu.edu.tr
ozge.sahin@msgsu.edu.tr

Felsefe Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Erim BAKKAL
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: erimbakkal1@gmail.com
erimbakkal1@gmail.com
Arş.Gör. Dr. Alper YAVUZ
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: alper.yavuz@msgsu.edu.tr
alper.yavuz@msgsu.edu.tr

Fotoğraf Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Ahmet TOĞRUL
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: ahmetmailtogrul@icloud.com
ahmetmailtogrul@icloud.com
Prof. Seçkin TERCAN
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: seckin.tercan@msgsu.edu.tr
seckin.tercan@msgsu.edu.tr

Gönüllülük Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Aykut OYNAK
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: aykutoynakk@gmail.com
aykutoynakk@gmail.com
Doç. Dr. Eylem DENİZ HOWE
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: eylem.deniz@msgsu.edu.tr
eylem.deniz@msgsu.edu.tr

Havacılık Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Dursun ASLAN
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: dursunaslansfx@gmail.com
dursunaslansfx@gmail.com
Arş.Gör. Dr. Ahmetcan ALPAN
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: ahmetcan.alpan@msgsu.edu.tr
ahmetcan.alpan@msgsu.edu.tr

International Student Club (Isc)

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
E.Alperen ÇEVİK
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: alperencevik34@gmail.com
alperencevik34@gmail.com
Arş. Gör. Mert Çağıl TÜRKAY
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: mert.cagil.turkay@msgsu.edu.tr
mert.cagil.turkay@msgsu.edu.tr

İllüstrasyon Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Bilge Yıldız ABUR
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: msgsuillustrasyon@gmail.com
msgsuillustrasyon@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Başak ÜRKMEZ
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: basak.urkmez@msgsu.edu.tr
basak.urkmez@msgsu.edu.tr

İstatistik Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Ömer ŞAHİN
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: omer.sahinon@gmail.com
omer.sahinon@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Ali ERKOÇ
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: ali.erkoc@msgsu.edu.tr
ali.erkoc@msgsu.edu.tr

Kampüs Sinema Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Alganhan ALTIN
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: msgsukampussinema@gmail.com
msgsukampussinema@gmail.com
Arş. Gör. DERYA ÜLKER KIPÇAK
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: derya.ulker@msgsu.edu.tr
derya.ulker@msgsu.edu.tr

Kaykay Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Muharrem TONYALI Arş.Gör. Ufuk ULUSAN
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: muharrem2465@gmail.com
muharrem2465@gmail.com
Arş. Gör. Ufuk ULUSAN
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: ufuk.ulusan@msgsu.edu.tr
ufuk.ulusan@msgsu.edu.tr

Metropolitan Kentsel İncelemeler Kulübü (Mekik)

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Serra Utkum İKİZ
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: mekik.msgsu34@gmail.com
mekik.msgsu34@gmail.com
Arş. Gör. Dr. Barış GÖĞÜŞ
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: baris.gogus@msgsu.edu.tr
baris.gogus@msgsu.edu.tr

Mimarlık Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Beyza YILDIZ
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: beyzayildiz@gmail.com
beyzayildiz@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Haluk ULUŞAN
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: haluk.ulusan@msgsu.edu.tr
haluk.ulusan@msgsu.edu.tr

Motosiklet Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Berkay BÜYÜKİZGİ
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: bbuyukizgi@gmail.com
bbuyukizgi@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selim ÖKTEN
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: selim.okten@msgsu.edu.tr
selim.okten@msgsu.edu.tr

Müzik Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Sena GÜLMEZ
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: senagulmez21@gmail.com
senagulmez21@gmail.com
Arş. Gör. Dr. Saadet Tuğçe TEZER
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: tugce.tezer@msgsu.edu.tr
tugce.tezer@msgsu.edu.tr

Pati Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Yağmur Nur LÜKE
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: 20201304021@ogr.msgsu.edu.tr
20201304021@ogr.msgsu.edu.tr
Arş. Gör. Özlem ÇALIŞKAN
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: ozlem.caliskan@msgsu.edu.tr
ozlem.caliskan@msgsu.edu.tr

Sanat Tarihi Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Ahsen GÜLTEKİN
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: 2014110404@ogr.msgsu.edu.tr ahsenngultekinn@gmail.com
2014110404@ogr.msgsu.edu.tr ahsenngultekinn@gmail.com
Doç. Dr. Sinan GÜLER
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: a.sinan.guler@msgsu.edu.tr
a.sinan.guler@msgsu.edu.tr

Sayısal Tasarım Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Aleyna Asuhan ŞENER
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: aasuhansener@gmail.com
aasuhansener@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Tigin TÖRE
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: tigin.tore@msgsu.edu.tr
tigin.tore@msgsu.edu.tr

Sosyolojik Araştırmalar Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
...
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: ...
...
Doç. Dr. Yıldırım ŞENTÜRK
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: yildirim.senturk@msgsu.edu.tr
yildirim.senturk@msgsu.edu.tr

Sörf Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
M. Demir ÖZDEMİR
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: mdmrzdmr@gmail.com.tr
mdmrzdmr@gmail.com.tr
Dr. Öğr. Üyesi Umut SÜDÜAK
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: umut.suduak@msgsu.edu.tr
umut.suduak@msgsu.edu.tr

Tasarım Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Zeynep Ebrar AKİŞ
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: ebrarakis@gmail.com
ebrarakis@gmail.com
Doç. Osman ARAYICI
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: osman.arayici@msgsu.edu.tr
osman.arayici@msgsu.edu.tr

Tiyatro Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Enes HELVACI
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: eneshelvaci7@gmail.com
eneshelvaci7@gmail.com
Öğr. Gör. Aybüke TECER
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: aybuke.tecer@msgsu.edu.tr
aybuke.tecer@msgsu.edu.tr

Yelken Kulübü

Adı-Soyadı
Unvanı
e-posta
Gizem ÖZTEKİN
Unvanı: Kulüp Başkanı
Kulüp Başkanı
e-posta: gizem.oztekiin@gmail.com
gizem.oztekiin@gmail.com
Arş. Gör. Erhan GÜLEN
Unvanı: Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışmanı
e-posta: erhan.gulen@msgsu.edu.tr
erhan.gulen@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.