MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ve/veya YABANCI UYRUKLU ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU, KAYIT VE KABUL SÜRECİ

Yabancı uyruklu ve/veya yurt dışından öğrenci adayların Üniversitemiz Akademik Takvimine göre web sayfasında yayınlanacak ilanda belirtilen tarih aralığında, kontenjan ve koşullar dahilinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından ve/veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesinde belirtilen başvuru koşullarına uymaları ve Yönerge ekindeki Tabloda yer alan, başvurulan program türüne göre istenen ulusal ve/veya uluslararası sınavlardan yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarına bağlı programlara başvuran adayların bu sınavlardan ve özel yetenek sınavından da başarılı olmaları gerekmektedir.

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM AKADEMİK YILI İÇİN TÜRKÇE YETERLİK SINAVI BELGESİ KABUL EDİLEN ÜNİVERSİTELERİN LİSTESİ

2023-2024 AKADEMİK YILI İÇİN YÖNERGEYE GÖRE KABUL EDİLEN YÖS YAPAN ÜNİVERSİTELERİN LİSTESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

The Required Documents For The Student Application From Abroad to The Associate Degree and Undergraduate Programmes

THE PROCESS OF MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY APPLICATION, REGISTRATION, AND ADMISSION OF STUDENTS FROM ABROAD and/or FOREIGN NATIONALS TO ASSOCIATE DEGREE AND UNDERGRADUATE PROGRAMMES

Foreign national and/or students from abroad candidates must apply to the Student Affairs Office personally between the dates specified in the announcement, in accordance with the quotas and conditions. The announcement will be published on the University website between the dates according to the Academic Calender. Candidates must comply with the ‘Application Requirements’ set out in the “Mimar Sinan Fıne Arts University Directıve of Admission of Students From Abroad and/or Foreign Nationals to Associate Degree and Undergraduate Programmes”. In addition, the candidates must have sufficient score from the national and/or international exams required by the type of program in the table attached to the Directive. Faculty of Fine Arts and the State Conservatory candidates must also be successful in the special talent examination as well as the exams mentioned above.

MSFAU DIRECTIVE OF ADMISSION OF STUDENTS FROM ABROAD and_or_FOREIGN NATIONALS TO ASSOCIATE DEGREE AND UNDERGRADUATE PROGRAMMES

Address: Student Affair Office
Meclis-i Mebusan Caddesi, No: 24 Fındıklı 34427 Istanbul/TURKEY
E-mail: ogrdai@msgsu.edu.tr
P: 0090212 252 16 00 ext: 4339

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences