YABANCI UYRUKLU ADAY ÖĞRENCİ

Yabancı Uyruklu öğrenci adayları Ağustos ayı içerisinde Üniversitemiz web sayfasında yayınlanacak ilanda belirtilen tarih aralığında, kontenjan ve koşullar dahilinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurabileceklerdir. Başvuru yapacak adayların; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kayıt ve Kabul Yönergesi’nde belirtilen “Başvuru Koşulları”na uymaları ve Yönerge ekindeki Tabloda yer alan, başvurulan program türüne göre istenen ulusal ve/veya uluslararası sınavlardan yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarına bağlı programlara başvuran adayların bu sınavlardan ve özel yetenek sınavından da başarılı olmaları gerekmektedir.

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM AKADEMİK YILI İÇİN TÜRKÇE YETERLİK SINAVI BELGESİ KABUL EDİLEN ÜNİVERSİTELERİN LİSTESİ

2022-2023 AKADEMİK YILI İÇİN YÖNERGEYE GÖRE KABUL EDİLEN YÖS YAPAN ÜNİVERSİTELERİN LİSTESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

FOREIGN STUDENT CANDIDATES

Candidates will apply to the Student Affairs Office in person in August, in the frame of the time period, quota, and conditions stated in the announcement that will be published on the website of our university. Candidates to apply must comply with the “Application Conditions” defined in the Mimar Sinan Fine Arts University Directive of Application, Registration and Admission of Foreign Students to Associate Degree and Undergraduate Programs and have the necessary scores from the national
and/or international examinations which are requested according to the type of the program applied and be seen in the table in the attachment to the directive. Candidates applying to the programs affiliated with the Faculty of Fine Arts or the State Conservatory are expected to succeed in these tests as well as special talent examinations.
The Required Documents For The Student Application From Abroad to The Associate Degree and Undergraduate Programmes

MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY DIRECTIVE OF APPLICATION, REGISTRATION, AND ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS TO UNDERGRADUATE PROGRAMS

Foreign student candidates will be able to apply to the Student Affairs Office personally between the dates specified in the announcement, in accordance with the quotas and conditions. The announcement will be published on the University website in August. Candidates must comply with the ‘Application Requirements’ set out in the “Directive Of Application, Registration And Admission Of Foreign Students To Undergraduate Programs”. In addition, the candidates must have sufficient score from the national and/or international exams required by the type of program in the table attached to the Directive. Faculty of Fine Arts and the State Conservatory candidates must also be successful in the special talent examination as well as the exams mentioned above.
MSFAU DIRECTIVE OF ADMISSION OF STUDENTS FROM ABROAD and_or_FOREIGN NATIONALS TO ASSOCIATE DEGREE AND UNDERGRADUATE PROGRAMMES

Address: Student Affair Office
Meclis-i Mebusan Caddesi, No: 24 Fındıklı 34427 Istanbul/TURKEY
E-mail: ogrdai@msgsu.edu.tr
P: 0090212 252 16 00 ext: 4339

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.