Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 

Faaliyetin Tanımı
Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyeti, ön-lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora kademelerinde ve herhangi bir akademik çalışma alanında Programla ilişkili bir ülkeden başka bir Programla ilişkili ülkeye veya Programla ilişkili olmayan bir ülkeye gerçekleştirilebilir.  Öğrenci Öğrenim hareketliliği faaliyeti, ECHE ve yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Faaliyet Türleri ve Süreleri
Uzun Dönem Hareketlilik

  • Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans
  • Doktora / Sanatta Yeterlik

Uzun dönem öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay veya 1 trimester, azamî süre ise 12 tam aydır.

Kısa Dönem Hareketlilik

  • Doktora / Sanatta Yeterlik

Kısa dönem öğrenci hareketliliği, öncelikli olarak uzun dönem fiziksel hareketliliğe katılamayacak doktora / sanatta yeterlik öğrencilerine yöneliktir. Kısa dönem doktora hareketliliği asgarî 5 gün ve azamî 30 gün gerçekleştirilen fiziksel hareketliliktir.

  • Karma Hareketlilik

Doktora hareketliliği de dâhil olmak üzere yurtdışındaki her türlü öğrenim ve staj faaliyeti karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir. Karma hareketlilik, iş birliğine dayanan çevrimiçi değişim (Exchange) ve ekip çalışmasını kolaylaştıran sanal ve fiziksel hareketlilik bileşenlerinden oluşur. Örneğin, sanal bileşen, çevrimiçi dersleri takip etmek üzere farklı ülkelerden ve farklı akademik alanlardan öğrencileri bir araya getirebilir. Veya bu öğrenciler müfredatlarının bir parçası olarak tanınan ödev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere ortaklaşa ve eşzamanlı olarak çevrimiçi bir araya gelip çalışabilirler. Karma hareketlilikte; karma hareketliliğin tamamlayıcı bir parçası olarak mutlaka zorunlu bir sanal bileşen de olmalıdır.

Not: Faaliyetler, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.

  • Başvuru Takvimi

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvurusu, yılda bir kez güz dönemi transkript notlarının oluşmasının ardından alınmaktadır. Başvuru takvimi ve koşulları en geç başvuru tarihlerinden 3 hafta önce yayımlanmaktadır.

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences