Merkez Hakkında

UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi      : 10.11.2020

Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan öğretim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyona ilişkin çalışmalar yapmak, Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan öğretim yöntemleri ile verilmesi ve uzaktan öğretime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede uzaktan öğretimle ilgili stratejik planlama yapmak, her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların uzaktan öğretim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği gerekli altyapıyı önermek ve sistemin sorunsuz bir biçimde işletilmesi için ilgili birim, bölüm ve kurumlarla iş birliği içinde çalışmak, örgün eğitim içerisinde yüz yüze yürütülen derslerin dijital araçlarla takviye edilmesini sağlamak ve bu dersleri Harmanlanmış Öğrenme (Blended Learning) için uygun hale getirilmesini desteklemek.

Etkinlikler

2022

2021

Merkez Web Sayfası

Yönetim

Merkez Müdürü:
: Öğr. Gör. Dilek YÖRDEM (dilek.yordem@msgsu.edu.tr)
Öğr. Gör. Dilek YÖRDEM (dilek.yordem@msgsu.edu.tr)
Müdür Yardımcısı:
: Arş. Gör. Tuğçe İŞÇİ ÖZEN (tugce.isci@msgsu.edu.tr)
Arş. Gör. Tuğçe İŞÇİ ÖZEN (tugce.isci@msgsu.edu.tr)
Müdür Yardımcısı:
: Arş. Gör. Metin YANGIN (metin.yangin@msgsu.edu.tr)
Arş. Gör. Metin YANGIN (metin.yangin@msgsu.edu.tr)
Adres:
: MSGSÜ Beşiktaş Yerleşkesi Yıldız Mah. Çırağan Cad. Çiğdem Sok. No:1 Beşiktaş - İSTANBUL
MSGSÜ Beşiktaş Yerleşkesi Yıldız Mah. Çırağan Cad. Çiğdem Sok. No:1 Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon:
: 0212 823 11 72/ 3070
0212 823 11 72/ 3070
E-Posta:
: uzem@msgsu.edu.tr
uzem@msgsu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Öğr. Gör. Dilek YÖRDEM
: Merkez Müdürü
Merkez Müdürü
Arş. Gör. Tuğçe İŞÇİ ÖZEN
: Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Arş. Gör. Metin YANGIN
: Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. İlker CIRIK
: Asıl Üye
Asıl Üye
Öğr. Gör. Özgür ÖZSOY
: Asıl Üye
Asıl Üye

Yönetmelik

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences