Merkez Hakkında

UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi      : 10.11.2020

Faaliyet Kapsamı:

a) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların uzaktan öğretim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

b) İlgili kurum ve kuruluşlara aktarmak üzere uzaktan öğretim ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek, sertifikalı eğitim programlarını bizzat veya stratejik iş birliği ile organize etmek ve bu yönde katkı sağlamak, bu doğrultuda Üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi öncelikli olmak üzere Üniversitenin ve diğer üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.

c) Uzaktan öğretim ile ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

ç) Uzaktan öğretim ile ilgili uygulama ve araştırmaların yerli ve yabancı kuruluşlarla yapılacak iş birliği ile geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

d) Uzaktan öğretim sürecinde üretilecek video/ses/belge gibi öğretim materyallerinin etik kullanımı konusunda Üniversite Etik Kurulu ile iş birliği yapmak ve uzaktan öğretim sürecinde gerçekleştirilecek ölçme faaliyetlerini organize etme amaçları ile çevrimiçi platform ya da platformlar oluşturmak ve yönetmek.

Yönetim

Merkez Müdürü:
: Öğr. Gör. Dilek YÖRDEM
Öğr. Gör. Dilek YÖRDEM
: dilek.yordem@msgsu.edu.tr
dilek.yordem@msgsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı:
: Doç. Dr. Bülent Onur TURAN
Doç. Dr. Bülent Onur TURAN
: bulent.onur.turan@msgsu.edu.tr
bulent.onur.turan@msgsu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Bülent Onur TURAN
Öğr. Gör. Dilek YÖRDEM
Öğr. Gör. Özgür ÖZSOY
Arş. Gör. Tuğçe İŞÇİ
Arş. Gör. Metin YANGIN
Arş. Gör. Mehmet Sinan TARAKÇIOĞLU

Yönetmelik

Yönetim Kurulu Kararları

Telefon

02128231172

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.