IJTAD (International Journal of Troy Art and Design) Dr. Öğr. Üyesi Nuray ER BIYIKLI ve Arş. Gör. Leyla AKSOY Çalışması

Tekstil ve Moda Tasarımı

Geriye Dön

IJTAD (International Journal of Troy Art and Design) Dr. Öğr. Üyesi Nuray ER BIYIKLI ve Arş. Gör. Leyla AKSOY Çalışması

17 Şubat 2022

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yayını IJTAD (International Journal of Troy Art and Design) 2021, 1.cilt, 3. sayısında Bölümümüz Öğretim Elemanları Dr. Öğr. Üyesi Nuray ER BIYIKLI ve Arş. Gör. Leyla AKSOY‘un ” Yaratıcı Endüstriler ile Tekstil ve Moda Tasarımı Alanının İlişkisi” başlıklı çalışması yayınlanmıştır. Dergiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

http://troyart.dergi.comu.edu.tr/dosyalar/Troyart/3-sayi.pdf

 

 

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.