Öğretim Üyelerimiz “Tekstil, Moda, Sanat ve Tasarım Sempozyumu”na Katkılarda Bulundular

Tekstil ve Moda Tasarımı

Geriye Dön

Öğretim Üyelerimiz “Tekstil, Moda, Sanat ve Tasarım Sempozyumu”na Katkılarda Bulundular

5 Aralık 2020

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ev sahipliğinde, 19-20 Kasım 2020 tarihleri arasında, dijital ortamda gerçekleştirilen “Tekstil, Moda, Sanat ve Tasarım Sempozyumu” kapsamında, genel olarak, alanı ilgilendiren akademik ve endüstriyel tüm alt başlıklar çerçevesinde, güncel sorunları ayrıntılarıyla tartışmak, değerlendirmek, yeniliği hedefleyen, özgün bir bakış açısı için farkındalık yaratmak amaçlanmıştı.

Sempozyumda, Bölüm Başkanı Prof. Kemal CAN, Davetli Sanatçı, Davetli Konuşmacı, Bilim/Sanat Kurulu Üyesi ve Sergi Seçici Kurulu Üyesi,Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dilek ALPAN, Bilim ve Sanat Kurulu Üyesi, Davetli Sanatçı, Bölümümüz Öğretim Üyesi Prof. Gaye KIRLIDÖKME BELEN, Sergi Seçici Kurul Üyesi, Prof. Nesrin Türkmen, Bilim ve Sanat Kurulu Üyesi, Oturum Başkanı, Dr. Öğr. Üyesi Nuray ER BIYIKLI, Bilim Sanat Kurulu Üyesi, Oturum Başkanı olarak farklı görevlerde bulundular.

Prof. Kemal CAN, ayrıca etkinlik sırasında ilgili konular üzerinde iki sunum gerçekleştirdi.

Sempozyumun açılış konuşmaları kapsamındaki “Sanat ve Tasarım Eğitimi, Öğrenci Seçme Sınavı” başlıklı ilk konuşması sırasında,”sanat ve tasarım” konularının tanımlamaları, alanları, birbirleriyle olan ilişkileri, özel eğitimleri, bilim ve teknik eğitim alanlarından farklılıkları ve devamında yetenek sınavlarımızın gerekliliği konuları üzerinde açıklamalarda bulundu.Bu sunumunu, internette yaşanan kısa süreli kesintiler ve genel istek üzerine 20 Kasım günü oturumların bitimi ile sergi açılışlarının öncesinde bir kere daha tekrarlandı.

Prof. Kemal CAN tarafından yapılan “Lif Sanatı, Doğal Çevrede Lif Sanatı ve Yapay Çevrede Lif Sanatı” başlıklı ikinci sunum ise, powerpoint eşliğinde, sergi açılışlarından hemen önce, ilgili dijital sergilere de gönderme yapacak şekilde gerçekleştirildi. Konuşma içeriğinde kısaca; lif sanatı alanının tarihi, tanımı, kapsamı, diğer sanat dallarıyla olan ilişkileri ve isimlerini vererek yeni sanatsal söylemler olarak geliştirdiği “Doğal Çevrede Lif Sanatı” ve “Yapay Çevrede Lif Sanatı” alanları, manifestoları, yurtiçinde ve yurtdışındaki çalışmaları, diğer akademisyenlerin ve öğrencilerimizin uygulamaları hakkında bazı teorik ve görsel bilgiler aktarıldı.

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.