Süleyman Demirel Üniversitesi, “Art-e Sanat Dergisi”, 2021

Tekstil ve Moda Tasarımı

Geriye Dön

Süleyman Demirel Üniversitesi, “Art-e Sanat Dergisi”, 2021

3 Temmuz 2021

Süleyman Demirel Üniversitesi yayını olan “Art-e Sanat Dergisi” 2021 Cilt: 14 – 27. sayısında Dr. Öğretim Üyesi Nuray Er Bıyıklı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanatta Yeterlik Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Araştırma Görevlisi Ayşegül Baydemir’in ortak yazar olduğu “Biyotekstillerin Yenilikçi Malzeme Olarak Hazır Giyim Endüstrisinde Kullanımı” başlıklı makaleleri yayınlanmıştır. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduarte/issue/62751/896555

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.