Merkez Hakkında

ANADOLU KÜLTÜRÜ ve SANATI UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi      : 30.07.2007

Faaliyet Kapsamı:

a) Anadolu, Trakya ve yakın çevresinde, geleneksel kent dokusu, arkeoloji, etnografya, resim, heykel, seramik, fotoğraf, halk bilimi konularında araştırmalar yapmak.

b) Araştırma sonuçlarını inceleyerek bilimsel değerlendirmeler yapmak.

c) İnsan yerleşmelerinin niteliklerinin yükseltilmesi hedefine yönelik uygulamalar yapmak.

ç) Öğrencilerle çalışma alanlarında kalıcı uygulamalar yapmak.

d) Çalışma alanındaki yerel yönetimlere danışmanlık yapmak.

e) Araştırma, inceleme ve uygulama ürünlerini arşivlemek ve her araştırıcının yararlanabileceği bir sisteme bağlamak.

f) Yazılı, görsel ve elektronik ortamlar vasıtası ile Merkezin çalışmalarını tanıtan ve destekleyen her türlü yayını yapmak.

g) Çalışmalar kapsamında belgesel film ve fotoğraf çekimleri yapmak, bunları sergilemek, gösterimini yapmak; sempozyum, panel, seminer, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ğ) Üniversitenin tüm fakülte, bölüm, yüksek okul ve konservatuvarlarında yürütülen eğitime destek vermek, öğrencilerin alan çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yerel yönetimlerle ilişki kurmak, organizasyonlar yapmak.

h) Faaliyet alanı aynı olan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak.

ı) Ülke çapında yaz okulları kurmak, diğer üniversitelerin ilgili birimlerinin de katılabileceği yaz okullarında, kültürel, sanatsal ve bilimsel çalışmalar yapmak, staj çalışması sayılacak çalışma alanının geleneksel kent dokusunu, mimarlıkla ilgili geleneksel örneklerini, etnografyasını, üretim türleri ve ilişkilerini, ekonomik potansiyelini, folklorunu oluşturan örf ve adetlerini, müziğini, oyunlarını, eğlencelerini, el sanatları ve zanaatlarını, bunların dışında kalan değerleri saptamayı içeren uygulamalı eğitim çalışmaları yaptırmak.

Yönetim

Merkez Müdürü:
: Prof. Dr. Hürriyet Gülsün ÖĞDÜL
Prof. Dr. Hürriyet Gülsün ÖĞDÜL
: hurriyet.ogdul@msgsu.edu.tr
hurriyet.ogdul@msgsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı:
: Öğr. Gör. İnci ŞAHİN OLGUN
Öğr. Gör. İnci ŞAHİN OLGUN
: inci.olgun@msgsu.edu.tr
inci.olgun@msgsu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Hürriyet Gülsün ÖĞDÜL
Öğr. Gör. İnci ŞAHİN OLGUN
Dr. Öğr. Üyesi Gizem AKSÜMER
Dr. Öğr. Üyesi Koray GÜLER
Doç. Dr. Derin ÖNCEL

Yönetmelik

Yönetim Kurulu Kararları

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences