Merkez Hakkında

KENTSEL TASARIM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi       : 22.08.2014

Merkezin amaçları; bilgi toplumuna geçiş sürecinde kentsel tasarım ve kentsel mekân alanında, yaşam kalitesinin yeniden üretilmesinde; geleneksel yapı, yaratıcı yenilikler, bilgi ekonomileri ve kültürel ortamla ilişkili çalışmalar yapmak, sürdürülebilir gelişmeyi desteklemek, mimarlık ve kent disiplinini kentsel tasarım ile buluşturacak rehberler, araçlar ve çözüm önerileri sunmak, kültürel ve bilimsel kurumlara, organizasyonlara, yaratıcı girişimlere ve benzeri etkinliklere destek oluşturmak; kentsel tasarım alanında, yaratıcılık ve kültür politikaları konusunda ilgi ortamını kurmak, uluslararası ölçekte ise benzer ağların içinde yer alarak gelişmek, kentlileri bu konuda bilinçlendirmek, katılımı ve yeniliklerin gelişimini desteklemek, araştırma ve uygulamaya dönük çok disiplinli yaklaşımları desteklemek amacıyla kentsel tasarım alanında ve kentsel mekânlarda araştırmalar yapmak, projeler üretmek, bu kapsamda uluslararası bir laboratuvar ortamı oluşturarak, sürdürülebilir gelişmeyi yaygınlaştırmak.

Etkinlikler

2023

2022

Merkez Web Sayfası

Yönetim

Merkez Müdürü:
: Prof. Dr. Ebru FİRİDİN ÖZGÜR (ebru.firidin@msgsu.edu.tr)
Prof. Dr. Ebru FİRİDİN ÖZGÜR (ebru.firidin@msgsu.edu.tr)
Müdür Yardımcısı:
: Doç. Dr. Müge ÖZKAN ÖZBEK (muge.ozkan.ozbek@msgsu.edu.tr)
Doç. Dr. Müge ÖZKAN ÖZBEK (muge.ozkan.ozbek@msgsu.edu.tr)
Müdür Yardımcısı:
: Dr. Öğr. Üyesi Melih BİRİK (melih.birik@msgsu.edu.tr)
Dr. Öğr. Üyesi Melih BİRİK (melih.birik@msgsu.edu.tr)

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ebru FİRİDİN ÖZGÜR
: Merkez Müdürü
Merkez Müdürü
Doç. Dr. Müge ÖZKAN ÖZBEK
: Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Melih BİRİK
: Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Seher Demet YÜCEL
: Asıl Üye
Asıl Üye
Doç. Dr. Tolga SAYIN
: Asıl Üye
Asıl Üye
Dr. Öğr. Üyesi Bahar AKSEL ENŞİCİ
: Asıl Üye
Asıl Üye
Doç Dr. Yaşar Dilek ERBEY
: Yedek Üye
Yedek Üye
Dr. Öğr. Üyesi Savaş EKİNCİ
: Yedek Üye
Yedek Üye

Yönetmelik

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences