Merkez Hakkında

AHMET HAMDİ TANPINAR EDEBİYAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi    : 07.08.2017

Faaliyet Kapsam:

a) Türk edebiyatının değerli yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar hakkındaki her türlü akademik çalışmayı desteklemek, bilgi birikimi oluşturmak ve bu konudaki araştırmalar için paylaşım platformu oluşturmak,

b) 19. yüzyıldan günümüze kadar Türk edebiyatını dönemleri ve yazarlarıyla birlikte ele alan etkinlik ve yayınlar yapmak,

c) Edebiyat çalışmalarına disiplinlerarası bir nitelik kazandırmak; bu amaçla tarih, sanat tarihi, mimarlık, müzik, resim, heykel, fotoğraf gibi edebiyat ile doğrudan veya dolaylı şekilde etkileşim içinde olan birimlerle kültür ve sanatın bütün alanlarında ortak etkinlikler planlamak,

ç) Edebiyat, kültür ve sanat alanlarında resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak faaliyet gösterilen alanlarda sempozyum, kongre, panel, çalıştay, sergi, konser, gezi gibi etkinlikler düzenlemek, böylece toplum ile üniversite arasında alışveriş sağlayarak kültürel alanda toplumsal gelişmeye hizmet etmek,

d) Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ilgili konularda inceleme, araştırma yapan üniversite, merkez, bölüm, kurum ve belediyelerle bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmak suretiyle hedeflenen kazanımların yurt çapında yaygınlaşmasını sağlamak,

e) İlgili konularda proje geliştirmek, katalog, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

f) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

Yönetim

Merkez Müdürü:
: Prof. Dr. Hanife KONCU
Prof. Dr. Hanife KONCU
: hanife.koncu@msgsu.edu.tr
hanife.koncu@msgsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı:
: Öğr.Gör. Habil SAĞLAM
Öğr.Gör. Habil SAĞLAM
: habil.saglam@msgsu.edu.tr
habil.saglam@msgsu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof Dr. Hanife KONCU
: Merkez Müdürü
Merkez Müdürü
Öğr.Gör. Habil SAĞLAM
: Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Müjgan ÇAKIR
: Asıl Üye
Asıl Üye
Doç. Dr. Yalçın ARMAĞAN
: Asıl Üye
Asıl Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ali KAYAALP
: Asıl Üye
Asıl Üye
Prof. Dr. Muharrem KAYA
: Yedek Üye
Yedek Üye
Dr. Öğr. Üyesi Özden ORMANCI
: Yedek Üye
Yedek Üye

Yönetmelik

Yönetim Kurulu Kararları

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.