Merkez Hakkında

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 Kuruluş tarihi     : 04.08.1986

Faaliyet Kapsamı:

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile ilgili araştırmaların yapılmasını sağlamak ve yayımlamak, bu alandaki iç ve dış yayınları derleyerek referans kaynağı olabilecek bir arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak,

b) Öğretimde kullanılmak üzere, uygulama alanlarında geliştirilen bilgi ve edinilen tecrübe ve ürünleri toplamak ve ders aracı şekline getirmek,

c) Üniversiteler ile ilgili kamusal ve özel Kurum ve Kuruluşlar arasında danışma, eğitim, araştırma ve haberleşme ilişkileri kurmak,

d) Mimar Sinan Üniversitesinin birimlerinden yararlanarak ve onlarla işbirliği yaparak; Atatürk’e ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihine ait anıt, heykel, büst, mask, resim, portre, fotoğraf, film, yazı, mimari proje, hitabet, beste, şiir ve benzeri sanat eserlerinin diyapozitif, resim, röprodüksiyon, ses bandı, nota, maket vb. gibi örneklerini derlemek; gerektiğinde bunların yeniden üretilmesi ve yayıma hazırlanmasını sağlamak için hazırlık çalışmaları yapmak, bu konulardaki yarışma jürilerine istenildiğinde katılmak veya aday göstermek,

e) Merkezin yukarda yazılı amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için kurs, seminer, konser, konferans, sempozyum, kolokyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılar ve kongreler düzenlemek.

YÖNETİM

Merkez Müdürü
: Prof. Dr. İsmail TÜRKOĞLU
Prof. Dr. İsmail TÜRKOĞLU
: ismail.turkoglu@msgsu.edu.tr
ismail.turkoglu@msgsu.edu.tr

Yönetmelik

Yönetim Kurulu Kararları

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.