Merkez Hakkında

AVRASYA KÜLTÜR ve SANAT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi     : 04.03.2011

Faaliyet Kapsamı:

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak,

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, araştırma merkezleri ve akademileri, enstitüler, laboratuvarlar, atölyeler ve benzerleri ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar ve yayın yapmak,

c) Amaçları doğrultusunda bilimsel ve teknik araştırma çalışmaları düzenlemek, yürütmek, yönetmek, bu çalışmalarda yer almak ve çalışmalara destek vermek, araştırma çalışmaları sonucunda bilimsel rapor ve dokümanlar düzenlemek, konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak,

ç) Şehirciliğe ilişkin konularda, yurtiçinde ve yurtdışında yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak; eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek, yönetmek ve yönlendirmek; Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak,

d) Amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

Yönetim

Merkez Müdürü:
: Prof. Dr. Abdulvahap KARA
Prof. Dr. Abdulvahap KARA
: abdulvahap.kara@msgsu.edu.tr
abdulvahap.kara@msgsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı
: Dr. Öğr. Üyesi Ümmü Güssüm FİLİZ
Dr. Öğr. Üyesi Ümmü Güssüm FİLİZ
: filiz.bayram@msgsu.edu.tr
filiz.bayram@msgsu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Abdulvahap KARA
Dr. Öğr. Üyesi Ümmü Güssüm FİLİZ
Prof. Dr. Müjgan ÇAKIR
Dr. Öğr. Üyesi Jale Özlem OKTAY ÇEREZCİ
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ERAY BİBER

Yönetmelik

Yönetim Kurulu Kararları

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.