Merkez Hakkında

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

     Kuruluş tarihi     : 24.03.1999

     Faaliyet Kapsamı:

a) Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yurt içi ve yurt dışında büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelere yönelik endüstri ürünleri tasarımı alanında talep edilecek araştırma, uygulama ve projelendirme hizmetleri ile üretim odaklı tasarım sorunlarına yönelik inceleme, araştırma ve akademik nitelikli çalışmalar yürütmek,

b) Endüstri ürünleri tasarımının disiplinlerarası etki alanları kapsamında, güncel ve yeni ortaya çıkan problem alanları hakkında tasarım temel araştırmaları yapmak, araştırma faaliyetleri sonucu kazanılmış bilgiyi, endüstri ürünleri tasarımı mesleğinin gelişimi için paydaş kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,

c) Endüstri ürünleri tasarımı disiplini ve mesleğinin gelişimine katkı sağlamak için; yöntemsel, ergonomik, çevresel, yönetimsel ve organizasyonel, teknolojik, kültürel, tarihsel ve diğer alanlarda yayınlar yapmak, çağdaş ve geleneksel Türk endüstri ürünleri tasarımlarının Türkiye’deki özgün örneklerini, fotoğraf, film, video, bilgisayar ve benzeri araçlarla saptamak üzere çalışmalar yürütmek,

ç) Türkiye içinde ve dışında konuyla ilgili olarak alanındaki güncel konular ile ya da kendi araştırma ve uygulama sonuçları ile ilgili kongrelere katılmak, toplantılar, konferanslar, sempozyum, kolokyum ve benzeri çalışmalar ve sergiler düzenlemek, endüstri ürünleri tasarımı bilim alanı ve meslek pratiğini geliştirecek seminerler ve kurslar açmak,

d) Merkeze yöneltilecek bilimsel ve sanatsal problemler üzerine danışmanlık hizmeti vermek, rapor düzenlemek ve faaliyet alanı ile ilgili her türlü uzmanlık görevini yerine getirmek, yurt içi ve dışından konu ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle iş birliği yapmak,

e) Merkezin hazırlayacağı programlar çerçevesinde endüstri kuruluşlarının eğitim ve geliştirme plan ve programlarına destek hizmeti vermek, Türkiye’deki endüstri ürünleri tasarımı bilincinin ve etkinliğinin yaygınlaşması amacıyla kamuya dönük çalışmalar düzenleyerek odaklanmış ileri eğitim hizmeti sağlamak,

f) Yeni bir ürün, hizmet ve uygulama ortaya koyacak şekilde araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yaratıcı/yenilikçi ve çevre uyumlu yeni ürünler ortaya koymak ve geliştirerek yenilik yaratmak.

Yönetim

Merkez Müdürü:
: Doç. Dr. Hızır Tengüz ÜNSAL
Doç. Dr. Hızır Tengüz ÜNSAL
: tenguz.unsal@msgsu.edu.tr
tenguz.unsal@msgsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı
: Arş. Gör. Erhan GÜLEN
Arş. Gör. Erhan GÜLEN
: erhan.gulen@msgsu.edu.tr
erhan.gulen@msgsu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Tengüz ÜNSAL
Doç. Dr. Abdülselam Selami ÇİFTER
Arş. Gör. Ahmet Çetin EYÜP
Arş. Gör. Erhan GÜLEN
Arş. Gör. Elmas Merve ÖZYURT

Yönetmelik

Yönetim Kurulu Kararları

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.