Merkez Hakkında

GRAFİK TASARIM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi     : 22.10.2013

Faaliyet Kapsamı:

a) Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü bünyesinde korunan tasarımcıların çalışmalarını bir bilgi ve belge merkezi yapısı altında toplamak.

b) 1997 yılından beri aralıksız olarak Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünün düzenlediği İstanbul Uluslararası Grafik Tasarım Günleri kapsamında biriktirilen grafik tasarım çalışmalarını korunaklı bir arşiv haline getirebilmek.

c) Türk grafik tasarımcılarının çalışmalarını arşivlemek.

ç) Kaybettiğimiz grafik tasarımcılarının ailelerine ulaşarak, çalışmalarını, aletlerini bağışlamalarını sağlamak.

d) Dijital arşiv oluşturmak.

e) Araştırma, inceleme ve uygulama ürünlerini arşivlemek ve bu arşivi her araştırıcının yararlanabileceği bir sisteme bağlamak.

f) Grafik tasarım ile ilgili yayımlar yapmak.

g) Yazılı, görsel ve elektronik ortamlar vasıtası ile Merkezin çalışmalarını tanıtan ve destekleyen her türlü yayım/yayınlar yapmak.

ğ) Grafik tasarımcılarla yapılmış atölye çalışmaları, röportaj, filmleri ulaşılabilir kılmak, çalışmalar kapsamında belgesel film ve fotoğraf çekimleri yapmak, bunları sergilemek, gösterimini yapmak.

h) Sempozyum, panel, seminer, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ı) Tüm dünyadan araştırmacıların yararlanabileceği bir merkez olmak.

i) Tüm dünyadan araştırmacıların araştırmalarından beslenen bir merkez olmak.

j) Uluslararası tasarım dernekleri, arşivleri, müzeleri ile iş birliği yapmak.

k) Yurtdışındaki arşiv ve müzelerden sergiler getirmek.

l) Gezici sergiler düzenlemek.

m) Üniversitenin tüm enstitü, fakülte, bölüm, yüksekokul ve konservatuvarlarında yürütülen eğitime destek vermek, öğrencilerin alan çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yerel yönetimlerle ilişki kurmak, organizasyonlar yapmak.

n) Faaliyet alanı ile ilgili olan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak.

Yönetim

Merkez Müdürü:
: Prof. Mehmet Sinan NİYAZİOĞLU
Prof. Mehmet Sinan NİYAZİOĞLU
: sinan.niyazioglu@msgsu.edu.tr
sinan.niyazioglu@msgsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı:
: Dr. Öğr. Üyesi Başak ÜRKMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Başak ÜRKMEZ
: basak.urkmez@msgsu.edu.tr
basak.urkmez@msgsu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Mehmet Sinan NİYAZİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Başak ÜRKMEZ
Prof. Ayşegül İZER
Dr. Öğr. Üyesi Umut SÜDÜAK

Yönetmelik

Yönetim Kurulu Kararları

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.