Merkez Hakkında

KENTSEL TASARIM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi       : 22.08.2014

Faaliyet Kapsamı:

a) Kentsel tasarım alanında kentsel, kırsal, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte araştırmalar yapmak, projeler gerçekleştirerek uygulamak.

b) Farklı uzmanlık alanlarından tasarımcı ve araştırmacıları bir araya getirerek, tasarım ve üretim bağlamında konu ile ilgili yerel kimlik ve yerel ekonomileri destekleyecek araştırma projeleri, atölye çalışmaları ile benzeri etkinlikleri gerçekleştirmek, söz konusu çalışmaların sonuçlarını inceleyerek, bilimsel değerlendirmelerde bulunmak.

c) Yerelin deneyimlerinden hareketle yenilikçi araçları ve deneysel projeleri geliştirme fırsatı sağlamak.

ç) Merkezin bağlı bulunduğu kurum başta bulunmak üzere ilgili sektörler içinde yer almak, eğitim alanı ve meslek alanları dışındaki aktörler arası ilişkiyi kurmak, kentsel tasarıma ilişkin bilgi, yaratıcılık, kültür, politika ve süreç yönetimi konularını paylaşmak.

d) Yenilikçi stratejiler çerçevesinde yaratıcılığı ekonomik gelişmeye dönük tasarım ile ilişkilendirerek, farklı sektörler, kurum ve kuruluşlar arasında ilişkileri geliştirmek, desteklemek ve teşvik etmek.

e) Kentsel tasarımda yenilikçiliği destekleyecek yaratıcı gücünün yetiştirilmesi için, kentsel mekân ve kentin sosyal yapısı ile ilişkileri geliştirerek konuya ilişkin farkındalığı artırmak.

f) Kentsel tasarım adına kamusal bilinci yükseltmek, düzenlenecek katılım toplantıları ile kentler ve temsilciler arasında bilgi aktarımını sağlayacak tartışma platformları oluşturmak.

g) Yenilikçi fikirler, araçlar, politikalar ve yaratıcılık alanlarında kendi bölgelerini öne çıkartacak vizyonların geliştirilmesine ihtiyaç duyan yerel yönetimlere uygun eğitim programları ve proje ortaklıkları sağlamak, ilgili çalışma alanlarında danışmanlık yapmak.

ğ) Kentsel tasarım alanında gelişmek isteyen öğrencileri konuyla ilgili uzmanlaşmış aktörlerle karşılaştırarak, yeni iş birlikleri oluşumu için fırsatlar yaratmak.

h) Araştırma, inceleme ve uygulamaların sonuç ürünlerini arşivlemek ve her araştırmacının yararlanabileceği bir sisteme bağlamak.

ı) Yazılı, görsel ve elektronik ortamlar aracı ile Merkezin çalışmalarını tanıtan ve destekleyen her türlü yayını yapmak.

Yönetim

Merkez Müdürü:
: Prof. Dr. Ebru FİRİDİN ÖZGÜR
Prof. Dr. Ebru FİRİDİN ÖZGÜR
: ebru.firidin@msgsu.edu.tr
ebru.firidin@msgsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı:
: Doç. Dr. Müge ÖZKAN ÖZBEK
Doç. Dr. Müge ÖZKAN ÖZBEK
: muge.ozkan.ozbek@msgsu.edu.tr
muge.ozkan.ozbek@msgsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı:
: Dr. Öğr. Üyesi Melih BİRİK
Dr. Öğr. Üyesi Melih BİRİK
: melih.birik@msgsu.edu.tr
melih.birik@msgsu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ebru FİRİDİN ÖZGÜR
Doç. Dr. Müge ÖZKAN ÖZBEK
Dr. Öğr. Üyesi Melih BİRİK
Doç. Dr. Seher Demet YÜCEL
Doç. Dr. Tolga SAYIN
Doç Dr. Yaşar Dilek ERBEY
Dr. Öğr. Üyesi Bahar AKSEL ENŞİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Savaş EKİNCİ

Yönetmelik

Yönetim Kurulu Kararları

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.