Merkez Hakkında

KÜLTÜR VARLIKLARI ve SANAT ESERLERİ MALZEME UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi     :21.07.2010

Faaliyet Kapsamı:

a) Yapısal ve taşınabilir kültür varlıklarının malzeme ve üretim teknolojilerinin belirlenmesi, yapılacak koruma-onarım çalışmalarının asıllarına uygun bir şekilde sağlıklı olarak yürütülmesi için ileri teknolojiler kullanılarak araştırmalar ve analizler yapmak,

b) Merkez amacına yönelik olarak yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini sürdüren öğrencilere konularında çalışma ve araştırma ortamı hazırlamak,

c) Disiplinler arası bir çalışma olan malzeme-teknoloji konularında değişik disiplinlerden gelen araştırmacılar/öğrenciler arasında iş birliğinin sağlanması ve güçlendirilmesine çalışmak,

ç) Sanayi ile yapılacak çalışmaları özendirerek araştırmacı-öğrenci ve sanayi arasında iş birliğini güçlendirmek,

d) Araştırmalarda uluslararası iş birliğini teşvik etmek ve merkezin amacına yönelik bu araştırmalara öncelikli olarak çalışma ortamı hazırlamak,

e) Avrupa Birliği ile yürütülen projeler, TÜBİTAK, TÜBA, DPT, MSGSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, sanayi ve diğer kamu kurumlarının desteği ile yürütülen proje çalışmalarına öncelikli çalışma ortamı hazırlamak,

f) Merkezi yurtiçi ve yurtdışı ilgili kuruluşlarla iletişim kuracak, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) proje destekleri sağlayan bir profesyonel proje üretim merkezi ve danışmanlık birimi haline getirmek,

g) Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarılması için yapılan çalışmaların yazılı olarak literatüre geçmesini böylece ulusal ve uluslararası alanda bilginin herkes tarafından paylaşılabilmesini sağlamak,

ğ) Malzeme konusunda hakemli bir derginin yayın hayatına girmesini sağlamak,

h) Diğer üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek analiz ve araştırma-geliştirme proje tekliflerini temel araştırmalara engel olmayacak şekilde merkezin imkanları ölçüsünde değerlendirmek,

ı) Gerektiğinde Merkez laboratuvarına bağlı alt laboratuvarlar açmak,

i) Merkezin amacı doğrultusunda diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Yönetim

Merkez Müdürü:
: Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı Halit CANOL
Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı Halit CANOL
: halit.canol@msgsu.edu.tr
halit.canol@msgsu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı Halit CANOL
Prof. Dr. Sedat KURUGÖL
Prof. Dr. Zeliha Hale TOKAY
Doç. Dr. Müyesser Nilüfer KİRAZ
Dr. Öğr. Üyesi Özden ORMANCI ÖZTÜRK

Yönetmelik

Yönetim Kurulu Kararları

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.