Merkez Hakkında

ŞEHİRCİLİK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi     : 09.04.1984

Faaliyet Kapsamı:

a) Ulusal ve uluslararası kamu, özel sektör ve sivil toplumdan kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinde bulunmak, ortak araştırmalar ve çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri tasarlamak, hazırlamak ve bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve takip etmek,

b) Kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların şehircilik alanında ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerini sağlamak,

c) Şehirciliğe ilişkin bilimsel ve araştırma çalışmaları düzenlemek, yürütmek, yönetmek, bu çalışmalarda yer almak ve çalışmalara destek vermek, araştırma çalışmaları sonucunda bilimsel rapor ve dokümanlar düzenlemek,

ç) Şehirciliğe ilişkin konularda, yurt içinde ve yurt dışında yapılan organizasyonlarla iş birliği yapmak; eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek, yönetmek ve yönlendirmek; Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak.

Yönetmelik

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.