Merkez Hakkında

SERAMİK ÜRÜNLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi      : 11.06.1999

Faaliyet Kapsamı:

a) Sanatsal Faaliyetler: Ülkenin sanatsal oluşumuna katkı sağlamak, çağdaş sanat ürünlerinin mimari yapılarda ve kent dokusu içinde yer alması için öneriler sunmak, sergi açmak, bu konuda araştırma ve yönlendirme yolu ile toplumu bilgilendirmek.

b) Araştırma, İnceleme, Tasarım ve Uygulama: Endüstriye yönelik Karo ve Seramik üretimi konularında her türlü araştırma, inceleme, tasarım, uygulama yapmak, bilimsel, teknik ve sanatsal çalışmalarda bulunmak, yayın hazırlamak, konferans, açık oturum, sempozyum düzenlemek, kalitenin yükseltilmesini, üretimde kayıpların en aza indirilmesini, maliyet girdilerinin irdelenmesini, gelişmiş teknoloji ile üretime uygun çağdaş tasarımlar geliştirerek sanatsal kalitenin artmasını sağlamak ve bu yoldan ülke ihracatında önemli bir yer tutan seramik endüstrisine katkıda bulunmak.

c) Danışmanlık: Seramik, Sanat ve Endüstrisinin gereksinim duyduğu bilimsel, teknolojik ve sanatsal çalışmalara yön vermek, araştırmak, inceleme, tasarım ve uygulamalar yaparak bu alanda çalışan kurum ve kişilere danışmanlık hizmeti sunmak.

d) Yaygın Eğitim: Türk Kültürünün ve seramik sanatının, eğitim ve öğretime, üretime, topluma ve endüstriye yansımasını sağlamak amacıyla yaygın eğitim yapmak; gösteri, sergi, konferans, açık oturum, mesleki kurs, sempozyum, yarışma düzenlemek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

e) Sanat ve kültür değeri olan yerli ve yabancı “karo-seramik ürünlerini” sergilemek, yurtiçi ve yurtdışında Türk seramik sanatını, endüstrisini ve kültürünü tanıtmaya katkıda bulunmak.

f) Arşivleme: Sanatsal ve endüstriyel üretime kaynak oluşturacak her türlü yerli ve yabancı dokümanları ve örnekleri bağış olarak kabul etmek, gerekirse satın alarak arşiv oluşturmak, toplanan dokümanların, günümüz bilgisayar teknolojisi yardımı ile tasniflenmesini; saklanmasını ve kurulacak olan bilgisayar ağları ile bu bilgilere yaygın ulaşım imkanlarını sağlamaktır.

Yönetim

Merkez Müdürü:
: Doç. Ayşe KURŞUNCU AYDOĞU
Doç. Ayşe KURŞUNCU AYDOĞU
: ayse.kursuncu@msgsu.edu.tr
ayse.kursuncu@msgsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı:
: Arş. Gör. Dr. Zehra SÖZBİR KÖYLÜ
Arş. Gör. Dr. Zehra SÖZBİR KÖYLÜ
: zehra.koylu@msgsu.edu.tr
zehra.koylu@msgsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı:
: Arş. Gör. Ayşe BALYEMEZ
Arş. Gör. Ayşe BALYEMEZ
: ayse.balyemez@msgsu.edu.tr
ayse.balyemez@msgsu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Doç. Ayşe KURŞUNCU AYDOĞU
Doç. Aygün Dinçer KIRCA
Doç. Hasan BAŞKIRKAN
Arş. Gör. Dr. Zehra SÖZBİR KÖYLÜ
Arş. Gör. Ayşe BALYEMEZ

Yönetmelik

Yönetim Kurulu Kararları

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.