Merkez Hakkında

TEKSTİL ve MODA TASARIMI UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi     : 18.01.2015

Faaliyet Kapsamı:

a) Farklı uzmanlık alanlarından tasarımcı ve araştırmacıları bir araya getirerek Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında sektörde yer alan işletmelerle tasarım ve üretim projeleri yürütmek.

b) Araştırma, inceleme ve uygulama sonuç ürünlerini arşivlemek ve herkes tarafından yararlanılabilir bir sistem oluşturmak.

c) Tekstil ve moda tasarımı ile ilgili yayınlar yapmak.

ç) Sempozyum, panel, seminer, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

d) Gezici sergiler düzenlemek.

e) Yenilikçi ürünler geliştirerek, tekstil ve moda tasarımı alanına katkı sağlamak.

f) Tekstil ve moda sektöründen gelecek istekler doğrultusunda, danışmanlık yapmak, üretim yapmak, eğitim vermek.

g) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümüne destek olmak.

Yönetim

Merkez Müdürü:
: Dr. Öğr. Üyesi Nuray ER BIYIKLI
Dr. Öğr. Üyesi Nuray ER BIYIKLI
: nuray.biyikli@msgsu.edu.tr
nuray.biyikli@msgsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı:
: Prof. Nesrin TÜRKMEN
Prof. Nesrin TÜRKMEN
: nesrin.turkmen@msgsu.edu.tr
nesrin.turkmen@msgsu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Nuray ER BIYIKLI
Prof. Nesrin TÜRKMEN
Prof. Kemal CAN
Prof. Gaye KIRLIDÖKME BELEN
Dr. Öğr. Üyesi Gözde BURSALIGİL

Yönetmelik

Yönetim Kurulu Kararları

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.