Merkez Hakkında

YAPI UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kuruluş tarihi      : 14.04.2008

Faaliyet Kapsamı:

a) Bilimsel ve teknolojik alanlarda Türkiye’nin ilerlemesine katkı sağlamak,

b) Teknoloji geliştirme ve uyarlama faaliyetlerini yapmak,

c) Kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile kişilerin karşılaştıkları teknik sorunların çözümüne ilişkin hizmetleri yapmak,

ç) Üniversite dışında kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları teknik destekleri ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak,

d) Yapı ve çevresine ilişkin bilimsel ve teknik araştırma çalışmaları düzenlemek, yürütmek, yönetmek, çalışmalarda yer almak ve çalışmalara destek vermek,

e) Yapı ve çevresine ilişkin araştırma çalışmaları sonucunda bilimsel rapor ve dokümanlar düzenlemek,

f) Yapı ve çevresine ilişkin konularda yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarla iş birliği yapmak,

g) Yapı ve çevresine ilişkin konularda eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek, yönetmek ve yönlendirmek,

ğ) Yapı ve çevresine ilişkin konularda Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak.

Yönetim

Merkez Müdürü:
: Prof. Dr. Nazire Papatya SEÇKİN
Prof. Dr. Nazire Papatya SEÇKİN
: papatya.seckin@msgsu.edu.tr
papatya.seckin@msgsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı
: Dr. Öğr. Üyesi Bahar BAŞARIR
Dr. Öğr. Üyesi Bahar BAŞARIR
: bahar.basarir@msgsu.edu.tr
bahar.basarir@msgsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı:
: Öğr. Gör. Dr. Sertaç KARSAN ERBAŞ
Öğr. Gör. Dr. Sertaç KARSAN ERBAŞ
: sertac.erbas@msgsu.edu.tr
sertac.erbas@msgsu.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Nazire Papatya SEÇKİN
Dr. Öğr. Üyesi Bahar BAŞARIR
Öğr. Gör. Dr. Sertaç KARSAN ERBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi İkbal Ece POSTALCI
Öğr. Gör. Dr. İnci OLGUN
Arş. Gör. Dr. Kurtuluş ATASEVER
Uğur ALANYURT

Yönetmelik

Yönetim Kurulu Kararları

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.