PROF. DR. MEHMET ÇUBUK “GÜNÜMÜZDE KENTSEL TASARIMA ve EĞİTİMİNE NASIL BAKMALI?”

Etkinlikler

Geriye Dön

PROF. DR. MEHMET ÇUBUK “GÜNÜMÜZDE KENTSEL TASARIMA ve EĞİTİMİNE NASIL BAKMALI?”

25 Kasım 2016

Düzenleyen kurum:         MSGSÜ Mim.Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Kentsel Tasarım Bilim Dalı

____________________________________________________________

Tarih:                               25 Kasım 2016

____________________________________________________________

Saat:                                10:00

____________________________________________________________

Yer:                                 MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

_______________________________________________________

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel Tasarım Bilim Dalı’nın 25 yıldır sürdürmekte olduğu Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Buluşmaları, bu defa bir konferansla gerçekleştiriliyor. Konuşmacı; ülkemizde ilk defa Kentsel Tasarım’ın bir bilim dalı olarak kurulmasında ve her yıl bu konuda düzenlenen sempozyumlarla bir geleneğe dönüşmesinde öncü bir rol oynayan Prof. Dr. Mehmet Çubuk.

Konferansın içeriği:

Modern şehirciliğin kentlerde yarattığı bozgunun etkisinde ortaya çıkan Kentsel Tasarım, ilk dönemlerde özelleşmiş koşullarda bir tasarım olarak belirmiştir. Yararlılık ve doğru arasında bir hedef ilişkisi tasarımı, bir imaj olarak algılanmıştır. Oysa ilerleyen zaman içinde güvenilir, esnek ve sürdürülebilir nitelikler kazanmıştır. Bu durum, Şehircilik uygulama-larında kenti ele alış ve düzenlemelerde yeni bir tarz getirmiştir. Bu çerçevede Kentsel Tasarım bir disiplin olarak gelişmiş ve bir bilim dalı haline gelmiştir. Ülkelerde ele alışta farklılıklar belirse de,  genel olarak yeni yaşam alanı kültürü oluşturmuş ve artık planlama süreciyle birlikte yürütülen, üst düzey bir yaklaşımlı bir girişim olmuştur.

Dünyada gelişmiş ülkelerde son dönemlerde yeni şehircilik hareketi içinde; kentlerde yapılanmış ortamların yeniden biçimlendirilmesinde yeni eğilimler, yaklaşımlar ve akımlar çerçevesinde yaşam alanlarındaki değişimler ve gelişmeler, kentsel tasarımın yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Bu yeni şehircilik yaklaşımı içinde yeni içeriğiyle Kentsel Tasarım; kentsel büyüme ve yaşam biçimi için başarılı kentsel çözümlerde anahtar rol oynamaya başlamıştır. Fiziksel çevrenin daha anlamlı, duyarlı ve yararlı tasarlanması yönünde bir içerik kazanmıştır. En önemlisi beliren yeni koşullar, sırt sırta dönmüş olan Mimarlık ve Planlamayı yüz yüze bir araya getirmiştir.

Bütün bu ilerlemeler-değişimler ve dönüşümler karşısında, dünya da Yükseköğretim peyzajı değişirken; ülke genelinde de büyük bir gereksinim olarak beliren ve UNESCO’nun ‘Ortak Mülk’ olarak tanımladığı ‘eğitim’in değişme zorunluluğu gibi, yükseköğretim alanında da değişimler gerekli olmaktadır. Dolayısıyla; ülkede öncelikle Yüksek Öğretim yeniden yapılanmalı, bu çerçevede şehircilik eğitimi ve Ketsel Tasarım eğitimi de yeniden ele alınmalıdır.

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.