YUNUS ARAN KONFERANSLARI 62. BULUŞMA: PROF. DR. JANA REVEDIN (9 NISAN 2019)

Etkinlikler

Geriye Dön

YUNUS ARAN KONFERANSLARI 62. BULUŞMA: PROF. DR. JANA REVEDIN (9 NISAN 2019)

15 Mart 2019

Yunus Aran Konferansları’nın 62’inci buluşması,

Prof.Dr. Jana Revedin’in

“Bauhaus’un Reformist Etiğinden Yaygın Sürdürülebilir Tasarıma”

başlıklı konuşması ile

9 Nisan 2019 Salı günü, 14.30’da

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşecektir.

Mimar Sinan Üniversitesi 1999 Mimarlık Bölümü mezunu Mimar Yunus Aran’ın anısını yaşatmak, ve mimarlık fakültesi öğrencilerinin birikimlerine katkıda bulunmak için, mesleki kariyerlerini mimarlık alanıyla kesiştirmiş farklı disiplinlerden konuşmacıların katılımıyla, 2001 yılından bu yana her yıl düzenli olarak Yunus Aran Birlikteliği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Yunus Aran Konferansları’nın 62’inci konuğu Prof.Dr. Jana Revedin olacaktır. Konferans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu’nda, 9 Nisan 2019 Salı günü saat 14.30’da izlenebilir. Konuşma dili İngilizce olup, simültane tercüme yapılacaktır. Katılım herkese açık ve ücretsizdir. Yunus Aran Birlikteliği ve etkinlikleri hakkında daha fazla bilgiye www.yunusaran.org adresini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

“Bauhaus’un Reformist Etiğinden Yaygın Sürdürülebilir Tasarıma”

Konuşma özeti:

Prof. Jana Revedin, reformist Alman mimarlık ve tasarım okulu Bauhaus’un yüzüncü yılına ithafen yapacağı bu konuşmada, mimarlık düşüncesinin Beaux-Arts’tan erken Modern’e geçiş dönemi ile bugününe; mesleğin politik, kültürel, sosyal ve ekolojik paradigma değişimlerine ve bu iki dönem arasındaki paralelliklere odaklanacak.  Prof. Revedin, Modern hareketin reformcu köklerine değinerek, Walter Gropius’un Bauhaus okulunun eğitim hedefleri ve bu hedeflerle gelişen sürdürülebilir mimarlık ve kentsel tasarım yaklaşımının çağdaş eğitim modellerine evriliş hikayesini dinleyicilerle paylaşacak.

Prof. Revedin’in konuşması, Bauhaus’un hikayesine eşlik eden modernitenin önemli durak noktaları üzerinden bugünkü tasarım, planlama ve mimarlık kavrayışımızı şekillendiren tarihe ve tasarım kültürüne dair kritik bir bakış ortaya koyacaktır: Endüstri devrimi ve beraberinde değişen yönetim biçimlerinden, kentlere yığılan nüfusun konut problemine, zanaat ve sanat üretimlerindeki dönüşümden emeğe yabancılaşmaya, kentsel ekoloji fikrinin doğuşundan iklim farkındalığına, dünya savaşlarından dünya sergilerine, ve elbette mimarlık, planlama ve tasarım disiplerinin geleceğini derinden etkilemiş CIAM kongrelerinden Werkbund birliğine, bu dönemde modern kentin ve toplumun geleceğini tayin etmiş önemli figür ve çalışma gruplarına dek pek çok konu ve olaya değinecektir.

Bauhaus, kuruluşundan yüz yıl sonra dahi etkisini ve düşünce dünyamızdaki gücünü hala nasıl koruyabilmekte, modern çağın başlarında temellenmiş bu fikirler güncelliğini ve bugünün problemlerimizin çözüm önerileri ile olan ilişkisini nasıl sürdürebilmektedir?

CIAM’dan bugüne, ekolojik kriterlerin ve kentleşme prensiplerinin değişiminden, Beaux-Arts eğitim modelinin yerini alarak güncelliğini hala koruyan disiplinlerarası eğitim yaklaşımlarının günümüzdeki karşılıklarından yola çıkarak çağdaş kentin kolektif dönüşümünü katılımcı deneyimsel süreçlere dayalı bir “açık-üretim” morfolojisi temeline dayandırdığı özgün “kökleri yaygın tasarım” kuramını paylaşacak olan konuşmacı, böylece içinde bulunduğumuz antroposen çağın bilimsel yeniliklerini ve zanaat/endüstriyel üretimi birlikte ele alan güncel  üretim modelinin dinamiklerini kavrayışımıza ışık tutacaktır.

Özgeçmiş: Prof.Dr. Jana Revedin

Almanya’nın Konstanz kentinde doğan mimar, teorisyen ve yazar Jana Revedin, Politecnico di Milano Üniversitesinden mezun olmuş, mimarlık ve şehircilik doktorasını IUAV Venedik Üniversitesinde tamamlamıştır. Paris’teki École spéciale d’architecture ve Lyon’daki École nationale supérieure d’architecture okullarında mimarlık ve şehircilik kürsülerinde dersler veren profesör, LAURE araştırma laboratuvarı “Çevre, şehir, toplum” (CNRS) üyesi ve UNESCO’ya bağlı UIA Eğitim ve Araştırma Komitesi delegesidir.

2005-2012 arasında “gau:di” Sürdürülebilir Mimarlık Öğrenci Yarışmaları organizasyonu yöneticiliğini yapmış, kazanan projelerin 2008, 2010 ve 2012’de gerçekleşen Venedik Biennallerinde sergilenmesini üstlenmiştir. Küresel Sürdürülebilir Mimarlık Ödülleri’nin yaratılmasında esas rolü üstlenen Revedin, böylece bilimsel ve profesyonel deneyimin paylaşıldığı uluslararası bir kolektifin ortaya çıkmasını da sağlamıştır.

Geliştirdiği özgün “radicant” tasarım kuramına referansla ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları ile ilişkilenen pek çok önemli araştırmaya imza atan profesörün başarıları arasında, 2013 yılında “Alman reform hareketi olarak Bauhaus’un ahlaki ve sosyopolitik kökenleri” çalışmasıyla aldığı AESOP Prize for Teaching Excellence ödülü ve 2014 yılında aldğı UN Habitat tarafından düzenlenen uluslararası Revitalization of Mass Housing ödülü sayılabilir. 2014 yılında Chevalier des Arts et lettres nişanına layık görülen Revedin’in yürüttüğü doktora araştırması 2016’da Fransız Mimarlık Akademisi tarafından verilen madalya ile onurlandırılmış olup, profesör aynı ödüle 2017 yılında da yeniden aday gösterilmiştir. Gropius’un ikinci eşi ve Bauhaus hareketinin önemli figürlerinden olan gazeteci yazar Ise Frank’ın yaşam öyküsünü kaleme aldığı, büyük ilgi gören “Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus” yayını (2019) ile Grimme Ödülü ve Leipzig Kitap Fuarı Ödülü’ne aday gösterilmiştir.

Yunus Aran Konferansları 62’inci buluşmasının konuğu Prof.Dr. Jana Revedin olacaktır. Konferans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu’nda, 9 Nisan 2019 Salı günü saat 14.30’da izlenebilir.

YUNUS ARAN KONFERANSLARI

Bu konuşmalar Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 1999 mezunu mimar Yunus Aran’ın anısını yaşatmak için O’nun tutku ile bağlı olduğu mesleğinde yapılacak akademik ve kamusal etkinliklerin O’nu anmanın en anlamlı yöntemlerden biri olduğunu paylaşan ailesi ve arkadaşları tarafından düzenlenmektedir.

Yunus Aran Konferansları, Bilimsel Danışma Kurulunun önerileri doğrultusunda Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin mesleki birikimlerine katkıda bulunmak ve uluslararası üne sahip kimi mimarları ulusal mimarlık ailesi ile tanıştırmak amacı ile düzenlenmektedir. İkinci türde yapılan ilk toplantıda R.Legorreta “Düşünceler ve Yeni Projeler” adlı konuşmasını sundu.

2000-2001 akademik yılında başlayan etkinliklerin ilkinde Mehmet Konuralp “Tasarım Kaliteleri”, ikincisinde ise Aydan Balamir “Mimaride Esinlenmeler” adlı konuşmaları yaptılar. Yunus Aran Konferanslarının üçüncü konuşmacısı “Kentsel Doku ve Mimarlık” adlı konuşması ile Semra Teber oldu.

2001-2002 Konferansları Kemal Ahmet Aru’nun “Bir Öğretim Üyesinin Yaşamının 80 Yılı” adlı konuşması ile başladı, Büyük Sinan Ödüllü mimarlarımızdan Turgut Cansever’in “Gelecek için bir mimari”, ve Şevki Vanlı’nın “Her Nesil Kendi Çevresini Oluşturmalıdır” adlı konuşmaları ile devam etti. Bu yılın son konuşmacısı, “St. Petersburg’un 300 yıllık mimari mirası, günümüz planlama eğilimleri ve geleceğe bir bakış” adlı konuşması ile V. V. Popov oldu.

Yunus Aran Konferansları Eylül 2002’de gerçekleşen Artİstanbul etkinlikleri kapsamında Roland Augustine’in “Günümüzde Sanat Galerilerinin Çağdaş Sanat Dünyasındaki Rolleri” adlı konuşması ve Eylül 2003’te aynı kapsamda Hani Rashid’in sunduğu “Flux Sanal ve Gerçek Arasındaki Mimari” ile devam etti.

2002-2003 Yunus Aran Konferansları konuşmacıları sırasıyla “Bilim ve Kültür” adlı konuşması ile Erdal İnönü; “Değişim ve Mimarlık” ile Doğan Tekeli oldular. Constantin Spiridonidis’in “From Function to Fiction”, Güngör Kaftancı’nın “Kültür, Kimlik ve Kent” ve Özen Eyüce’nin “İzmir’de Mimarlık” başlıklı konuşmalarının ardından “Süreklilik” başlıklı konuşması ile Juha Leiviska yılın son konuşmacısı oldu.

2003-2004 yılı Yunus Aran Konferanslarının konuşmacıları “Mimarlıkta Geçen Altmış Yılın Ardından” adlı konuşması ile Büyük Sinan Ödüllü Mimar Maruf Önal, “Yaşamsal Mekân Kurgusu” adlı konuşması ile Nezih Eldem, “Geleneğe Eklenmek” adlı konuşması ile C. Bektaş, ve “Kaybolan İstanbul’um” adlı sunumu ile Enis Kortan oldular.

2004 -2005 yılı Yunus Aran Konferansları İoanna Kuçuradi’nin sunduğu “Felsefe ve Etik” ile başladı. Bunu Alexandra Yerolympos’un “Ege Adalarında Geleneksel Mimari ve Yeni Kentsel Gelişimler” ve İlhan Tekeli’nin “Kent Planlaması Düşüncesinin Gelişmesi” adlı konuşmaları izledi.

UIA 2005 İstanbul etkinliklerinde Zaha Hadid, “Cities: Grandbazaar of Architects” adlı konuşmasını mimar Yunus Aran anısına sundu.

2005-2006 yılı Yunus Aran Konferansları’nın ilk konuşmacısı Hande Suher’in “Ülkemizde Kentsel Planlama, Kentsel Yenileme, Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında, ‘Kentsel ve Çevresel Koruma’ Öncelikli Hedef Olmalıdır” konulu konuşmasını İlhan Selçuk’un sunduğu “Şeriat, Aydınlanma, Türkiye Cumhuriyeti” ve Ayşe Hasol Erktin, Emre Arolat ve Murat Tabanlıoğlu’nun “Türk Mimarlığının Geleceği” konulu panel izledi.

2006-2007 Yunus Aran Konferanslarında Halit Refiğ, “Halit Refiğ filmlerindeki kentsel ve mimari mekân: “Aşk ve Ölüm Mekânları” ve Defne Koz “Kültürler Arası Tasarım” adlı konuşmalarını sundular.

2007- 2008 yılında Yunus Aran Konferanslarının konuşmacıları Mete Arat, “Spor Kompleksleri ve Aktüel Projeler”, Doğan Kuban, “Osmanlı Anıtsal Mimarisinin Evrensel Konumu” ve Ayşe Birsel, “Bu Fincanı Tasarlayan Biri Olduğunu Biliyor musun ve Başka Tasarım Hikayeleri” idi.

2008-2009 Yunus Aran Konferansları Bari Politeknik Mimarlık Fakültesinden Attilio Petruccioli’nin “İslam Kent Dokusunda Tipolojik Biçimlenmeler” adlı konuşması ile başladı; Füsun Alioğlu’nun “Mardin Konut Dokusu Üzerine Araştırmalar “sunumunun ardından Ahmet İnam’ın “Gönülden Felsefeye Yol Var mı?” adlı konuşması ile sürdü.  Bu yılın son konuşmacıları “Büyük Kentler İnsanı Özgür Kılar” adlı sunumla Tan Oral ve “Kentleşme ile Karikatür Arasındaki Çizgi” adlı sunumla Semih Poroy oldular.

2009-2010 yılı Yunus Aran Konferansları, Sarkis’in sunduğu “İşlerimde Mimari Mekân” ile İstanbul Modern’de başladı. Ardından Doğan Hasol “Mimarlık Yolunda Elli Yıl” ve Prof. Ataman Demir, “Arşivdeki Belgeler Işığında Güzel Sanatlar Akademisi’nde Yabancı Hocalar 1929-1958” başlıklı konuşmalarını sundular.

2010-2011 Yunus Aran Konferansları Yaşar Marulyalı ve Levent Aksüt’ün “55 Yıllık Mesleki Deneyim”lerini paylaştıkları konuşma ile başladı; Cevat Erder’in “Uluslararası Koruma İlkelerinin Yan Etkileri: 1964 Venedik Tüzüğü” konulu konuşması ile sürdü.  Juhanni Pallasmaa “Sanatsal Cömertlik, Alçakgönüllülük ve İfade: Mimarlıkta Gerçeklik Duygusu ve İdealleştirme” adlı konuşması ile 41. konuşmacı oldu.

2011-2012 Yunus Aran Konferanslarında, Erhan Karaesmen “Yapıda İşlevsellik, Görsel Doyuruculuk ve Güvenli Davranış” ile Tevfik Balcıoğlu “Türkiye’de Endüstriyel Tasarım: Nereden, Nereye…” başlıklı konuşması ve Bozkurt Güvenç “Mimarlıkta Zaman Mekân” temalı konuşmaları yer aldılar.

2012-2013 Yunus Aran Konferansları, Hıfzı Topuz’un “Aydınlanma Düşüncesi ve Tevfik Fikret” konulu konuşması ile başladı. Erkut Şahinbaş’ın “Mimarlık: Işıkla Serüven” konulu konuşması ve aynı gün İTÜ – Taşkışla’da gerçekleşen Jeffrey Inaba’nın “İçeriğe Biçim Vermek” temalı konuşması ile devam etti. 48. buluşma Dennis Rodwell’in “Bütünleşik Kentsel Koruma ve Gelişim: 21.YY’da Tarihi Kentlerin Sürdürülebilir Yönetimi” temalı konuşması ile gerçekleşecekti.

2013-2014 Yunus Aran Konferansları, Afife Batur’un sunduğu “Mimaride Süreklilik–Barınak-Ev’den Sıraev’e” temalı konuşma ile başladı. 50. konuşmacı Ali Cengizkan’ın “Gezi Ruhu- Ekoloji ve Kentlerin Sürdürülebilirliği” adlı sunumunun ardından, Erdoğan Teziç “Türkiye’de Eğitim Sistemi İçinde Sürdürülebilirlik” ve Peter Rich, “Peter Rich Afrika’da: Sürdürülebilir Çözümler Arayışında” konulu konuşmalarını sundular.

2014-2015 Yunus Aran Konferansları Edhem Eldem’in “Türkiye’de Kültürel Miras ve Korumanın En Büyük Zaafı: Siyaset” konulu sunumu ile başladı ve Ayfer Tunç’un “İnsan Yaşadığı Yere Benzer” başlıklı konuşmasının ardından, “Genç Mimarlar Mesleği Tartışıyor” konulu panelde Alişan Çırakoğlu, Ömer Selçuk Baz ve Pınar Gökbayrak konuk oldular. Daha sonra Rainer Mahlamäki konuşmasını “Yerel-Evrensel-Uluslararası” başlığı altında sundu. Özgen Acar’ın, “Tarihi Miras Yağması: Cumhuriyet Dönemi” konulu konuşmasının ardından 58. etkinlikte Rahul Mehrotra, konuşmasını “Mimarlık, Kent, Yaşam: Mumbai’de Çalışmak” başlığı altında sundu.

2015-2016 Yunus Aran Konferansları Özgen Acar’ın “Tarihi Miras Yağması: Cumhuriyet Dönemi” konulu sunumu ile başladı ve Nejat Yavaşoğulları’nın “Mimarlık, Müzik ve Hayat” konusundaki değerli sunumu ile devam etti.

2017-2018 Yunus Aran Konferansları’nda 60. konuk “Açık Yapı Deneyimi: Esnek Konut ve Kullanıcı Katılımı” temalı konuşması ile Hollandalı mimar Frans van der Werf oldu. Buluşmaların 61.’si, Emeritus Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın, “Barınağın Yapıya, Yapının Konuta Dönüşümü” temalı konuşması ile gerçekleşti.

9 Nisan 2019 Salı günü, Yunus Aran Konferansları 62’nci buluşması Prof. Dr. Jana Revedin’in, “Bauhaus’un Reformist Etiğinden Yaygın Sürdürülebilir Tasarıma” temalı konuşması ile gerçekleşecektir.

Daha fazla bilgi için  http://www.yunusaran.org  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Afiş için tıklayınız

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.