Duyurular

Genel Duyurular

Geriye Dön

Azami Öğrenim Sürelerini Dolduran Öğrencilere 2547 Sayılı Kanunun 44’üncü Madde (C) Bendi Kapsamında Ek Sınav Hakkı Tanınması

13 Ekim 2021

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİNİ DOLDURAN VE 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN SONRA İLİŞİĞİ KESİLENLER DAHİL İLİŞİĞİ KESİLECEK OLAN ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE 2547 SAYILI KANUNUN 44’ÜNCÜ MADDESİNİN (C) BENDİ KAPSAMINDA EK  SINAV HAKKI TANINMASI 

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 27 Eylül 2021 tarihli toplantısında alınan ve 01.10.2021 tarih ve 73154 sayılı yazısıyla bildirilen kararda; azami süresini dolduran öğrencilerden, “başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir” denilmektedir.  

Bu karara istinaden, koşulları yukarıdaki belirlemeye uyan öğrencilerimizin ek sınav hakkından yararlanabilmeleri için 15.10.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza yazılı olarak şahsen başvurmaları ve dilekçelerinde hangi derslerden sınava girmek istediklerini açıkça beyan etmeleri gerekmektedir. Eposta ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

Ek sınavlarla ilgili sınav takvimi, başvuruların değerlendirilmesinin ardından duyurulacaktır.

MSGSÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

44.Madde için Dilekçe Şablonu 

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.