Duyurular

Genel Duyurular

Geriye Dön

BAŞARISIZ DERSLERİN BIRAKILMASI

25 Haziran 2020

Değerli Öğretim Üyelerimiz ve Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerine; almış oldukları derslerden Covid-19 pandemisine bağlı olarak başarısız olmaları halinde not ortalaması düşüklüğü, dönem kaybı gibi mağduriyetlerle karşılaşmamaları için ders bırakma hakkı verilmesi Üniversitemiz Senatosunun 28.04.2020 tarih, 7/13 sayılı kararıyla uygun görülmüştür.  Ders Bırakma işlemleri, öğrenci otomasyon sisteminde Ek Telafi Sınav Haftasından sonra 11.09.2020 tarihinde, öğrencilerin başvurusu olmaksızın otomatik olarak yapılacaktır.

MSGSÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.