Duyurular

Genel Duyurular

Geriye Dön

Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi Başvuru Çağrısı

20 Ocak 2022

Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemizin iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, geliştirmek, iyileştirmek ve kalite süreçlerini yürütmek amacıyla kurulan Kalite Komisyonu, Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 16.maddesi gereğince biri öğrenci temsilcisi olmak üzere 13 üyeden oluşmaktadır.

Mevcut öğrenci temsilcisinin görev süresinin dolması nedeniyle üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen ilke ve esaslar doğrultusunda yeni bir üye seçilecektir. Başvuru için gerekli belgeler zip dosyası halinde 31 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar kalite@msgsu.edu.tr e-posta adresine iletilebilir. Başvuru sonucu üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.

Başvuru şartları

– 4 yıllık programlardaki lisans öğrencileri için ikinci veya üçüncü sınıf öğrencisi olmak, lisansüstü öğrenciler için ders döneminde olmak

– Genel akademik not ortalamasının lisans 2.50, yüksek lisans 3.00 ve doktora öğrencilerinde 3.50 ve üzerinde olmak

            – Adli sicil kaydı bulunmamak 

            – Disiplin cezası almamış olmak

            – Başvuru yaptığı dönemde kayıt dondurmamış olmak

            – Terör örgütlerine aidiyet veya iltisak ya da bunlarla irtibatı bulunmamak

Başvuru için istenen belgeler

Öğrenci temsilcisi için gerçekleştirilecek başvurularda aşağıdaki belgeler istenir:

            – Başvuru formu ve ekleri

            – Adli sicil kaydı

– Güncel transkript

Başvuru Formu 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kalite Komisyonuna Öğrenci Temsilcisi Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar 

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.