Duyurular

Genel Duyurular

Geriye Dön

MSGSÜ Akademik Teşvik Ödeneği Başvurularının Değerlendirilmesi

28 Ocak 2022

17.01.2020 tarihli “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca Üniversitemizde Akademik Teşvik Ödeneği başvuruları Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca değerlendirilmiş olup, teşvik ödeneği puanına ait liste ve gerekçeler ekte sunulmaktadır. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca kabul edilen teşvik ödeneği puanı tablosu, Komisyonca ekte açıklanan gerekçeler ve ilgili yönetmelikte belirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir. 

EK 1: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2021 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Listesi 

EK 2: Akademik teşvik düzenleme, denetleme ve itiraz komisyonunca kabul edilen puanlara ait açıklama ve gerekçeler 

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences