MSGSÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATANMA İLKE VE ESASLARI

Genel Duyurular

Geriye Dön

MSGSÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATANMA İLKE VE ESASLARI

5 Ekim 2017

Üniversitemiz Akademik Birimlerinden gelen görüşler doğrultusunda hazırlanan ve Üniversitemiz Senatosu tarafından oybirliği ile onaylanarak YÖK’e sunulan,  Üniversitemiz AKADEMİK YÜKSELTME VE ATANMA İLKE VE ESASLARI ve bu esaslara bağlı olarak AKADEMIK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ, YÖK Genel Kurulu’nun 05.10.2017 tarihli toplantısında ekli haliyle uygun bulunarak yürürlüğe girmiştir.

AKADEMİK YÜKSELTME VE ATANMA İLKE VE ESASLARI 

AKADEMIK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ 

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.