MSGSÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013

Genel Duyurular

Geriye Dön

MSGSÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013

17 Nisan 2014

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİK PLAN / 2009 – 2013

 

 • DURUM ANALİZİ
  1. Tarihçe
  2. Örgütsel Yapı
  3. Fiziksel Yapı
  4. İnsan Kaynakları
  5. Uluslararası İlişkiler
  6. Mali Yapı

   6.1. Msgsü Mali Kaynakları (2004-2007)

  7. Ürün ve Hizmetler

   • 7.1 Öğrenci Sayıları
   • 7.2 Üniversitemiz Yayınları
   • 7.3 Döner Sermaye Çalışmaları
   • 7.4 Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler

  8. Paydaş Analizi

   8.1. Paydaşların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

  9. İç Ve Dış Çevre Analizi (GZFT – SWOT)

   • 9.1 Güçlü Yanlar
   • 9.2 Zayıf Yanlar
   • 9.3 Fırsatlar
   • 9.4 Tehditler

  10.Durum Analizi Değerlendirmesi

 • STRATEJİK PLAN
  1.Misyon
  2.Vizyon
  3.Temel Değerler
  4.Amaçlar

   4.1.Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri
 • MALİYETLENDİRME
 • İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.