ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Tarihçe

1982’de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Güzel Sanatlar Akademisi üniversiteye dönüştürülmüş ve bünyesinde bir Fen Edebiyat Fakültesi açılmıştır. 1983 yılında kurulan “Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü” aynı yıl lisans programlarına başlatmış, 1999 yılında bölüm Arkeoloji ve Sanat Tarihi olarak ikiye ayrılmış ve Arkeoloji Bölümü 1999 – 2000 Öğretim Yılından itibaren kendi lisans programını yürütmeye başlamıştır.

Programın Amacı

Arkeoloji Bölümünün programı, bu disiplinin çağdaş ölçütleri çerçevesinde farklı araştırma alanları hakkında temel kuramsal ve uygulamalı eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Programlar

Prehistorya, Protohistorya / Ön Asya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji olarak 3 Anabilim Dalı bulunan Bölümde 2010 yılından itibaren Lisansüstü programlar da yürütülmektedir. Programın ilk iki yarıyılı Prehistorya ve Protohistorya/Önasya Arkeolojisi formasyonu veren derslerden oluşmaktadır. Üçüncü yarıyıl itibariyle Klasik Arkeoloji ağırlıklı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan bir öğretim programı sunulmaktadır. Lisans programı arkeoloji biliminin temel kuramsal ve uygulama alanlarının yanı sıra müzecilik, koruma ve konservasyon gibi farklı uygulama alanlarında formasyon sağlamaktadır. Program Arkeoloji disiplininin temel içeriklerine hakim, akademik faaliyet gösterebilecek, bilimsel üretim yapan akademisyenler ve uzmanlar yetiştirme amacı gütmektedir.

İş Alanları

Mezunlarımız arkeolojik kazı ve yüzey araştırması projelerinin yanı sıra müzelerde görev alabilirler.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Zeynep ERDEM

Bölüm Başkan Yardımcıları

Doç. Dr. Kenan EREN

Bölüm Sekreteri

Zerrin Meral ADAVER

Telefon

(0212) 246 00 11 / 5131

e-posta

arkeoloji@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences