İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

Tarihçe

1982’de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Güzel Sanatlar Akademisi üniversiteye dönüştürülmüş ve bünyesinde bir Fen Edebiyat Fakültesi açılmıştır. İstatistik Bölümü, bu sürece bağlı olarak kurulmuş ve 1984 yılında Lisans programlarını başlatmıştır.

Programın Amacı

Bölüm programlarının amacı, öğrencileri ve araştırmacıları gözlemlerin ve deneylerin içine çekmek; sosyal, ekonomik ve kamu sistemleri ve organizasyonlarının derledikleri verilerin analizini yapabilir düzeye getirmek ve bu tür sistemler hakkında istatistiksel çıkarımda bulunabilme yeteneği kazandırmaktır. Bu anlamda, istatistik alanında temel bilgileri öğrencilere en iyi şekilde vermek, karşılaşılacak sorunlara bilimsel çözümler getirebilecek nitelikte çözüm odaklı, araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirmektir. Program, istatistik biliminin temellerini ve her istatistikçinin bilmesi gereken matematik ve istatistik yöntemlerini eksiksiz olarak öğretme amacını gütmektedir. Programda bulunan zorunlu dersler bu amaca hizmet etmektedir.

Programlar

Bölüm, İstatistik Teorisi ve Uygulamalı İstatistik Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Program, öğrencileri herhangi bir istatistik dalında uzmanlaşmaya zorlamamaktadır. Öğrenciler seçtikleri seçmeli derslere bağlı olarak istedikleri alanlarda uzmanlaşmaya üçüncü yarıyıldan itibaren başlarlar. Lisans, lisansüstü ve doktora programları bu çerçevede oluşturulmuştur. Buna göre özellikle lisans düzeyinde, öğrencilere ilgi alanlarına göre farklı seçmeli ders olanakları sunulmakta ve mezuniyet sonrası çizecekleri yolda kendilerini daha iyi yetiştirmeleri hedeflenmektedir. İstatistik Lisans Programı’nın genel yapısı yukarıda verilen amaç çerçevesinde oluşmuş ve biçimlenmiştir. Buna göre, zorunlu ders grubunda Matematik, İstatistik Kuramı ve Yöntemleri, Yöneylem Araştırması ve Bilgisayar Programlama alanlarındaki dersler bulunmaktadır. Mezunların istihdam koşulları da dikkate alınarak İnsan Kaynakları, Veri Tabanı Sistemleri, Veri Madenciliği, Programlama dilleri ve paket programlar, Sermaye Piyasası ve Borsa, Risk Analizi, Proje Yönetimi, Sosyoloji gibi daha birçok seçmeli dersler oluşturulmuştur. Lisans düzeyinde İstatistik Programı ve bu programa bağlı, İstatistik Teorisi Anabilim Dalı ve Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalları, Lisansüstü düzeyde ise İstatistik Programı mevcuttur.

İş Alanları

Mezunlarımız, bilgisayar programcılığı ve kullanım bilgileri ile destekli sağlam istatistik alt yapısıyla özellikle özel sektörde ve çok çeşitli alanların ARGE bölümlerinde iş bulma olanağına sahiptirler. Çok geniş bir yelpazede iş imkânı bulunan mezunlarımız, özellikle, sigortacılık, bankacılık, finans, araştırma şirketleri ve eğitim başta olmak üzere birçok kurumun araştırma geliştirme (ar-ge), risk yönetimi vb. departmanlarında istihdam edilebilmektedirler. Bölüm mezunlarımız, özel kuruluşlarda olduğu kadar Türkiye İstatistik Kurumu, Kamu Bankaları gibi diğer kamu kurumlarının araştırma ve analiz departmanlarında da çalışabilmektedirler.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Barış AŞIKGİL

Bölüm Başkan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Ali ERKOÇ
Dr. Öğr. Üyesi Damla İLTER FAKHOURİ

Bölüm Sekreteri

Mehmet Ali ÖZEN

Telefon

(0212) 246 00 11 / 6101

e-posta

istatistik@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences