HEYKEL BÖLÜMÜ

Tarihçe

1883’te Sanâyi-i Nefîse Mekteb-i Âlisi ismiyle eğitim ve öğretime başlayan Üniversitemizin ilk bölümlerinden biridir. Bölümün ilk hocası Yervant Oskan, 32 yıl bu görevini sürdürür ve ülkemizin ilk heykeltıraş kuşağını yetiştirir. 1937-1955  yılları arasında Bölümde konuk öğretim üyesi olarak görev yapan Rudolf Belling, yetiştirdiği öğrenciler ve ürettiği sanat eserleriyle  ülkemizde heykel sanatının gelişmesinde önemli rol oynamış bir isimdir. Ahşap (1953) ve Metal (1954) atölyelerinin açılması ve bu malzemelerin kullanılmaya başlamasıyla birlikte heykelde yeni anlatım biçimleri gelişir. Belling’ten sonra, heykel atölyelerinin hocalığını yürüten Hüseyin Gezer, Hadi Bara ve Zühtü Müritoğlu gibi sanatçılar eğitim anlayışları ve kişisel çalışmalarıyla ülkemizin heykel sanatında dünyaya açılmasını sağlamıştır.  Şadi Çalık ve İlhan Koman’ın da Akademi hocaları arasında olduğu bu yıllarda Ali Teoman Germaner, Kuzgun Acar, Tamer Başoğlu, Füsun Onur gibi heykel sanatının önemli isimleri yetişir. Akademi’nin yeniden yapılanmasını öngören reform çalışmaları kapsamında 1970 yılında Heykel Bölümüne bağlı olarak Temel Eğitim Kürsüsü kurulur. Orta öğretimin açıklarını kapatmak amacıyla çağın gereklerine göre, şablonlardan uzak, çok seçenekli bir hazırlık sınıfı programı uygulanır. Akademide taş atölyesinin etkin biçimde eğitim programlarına katılması 70’li yıllarda gerçekleşir. Takı ve küçük boyutlu heykel tasarım ve uygulamalarının geliştirildiği Takı Atölyesi 1983 yılında eğitim programında girer. 2019 yılından itibaren çağdaş sanata dair teori ve tartışmalarının ışığında her malzeme ve tekniğe açık bir  ‘Deneysel Heykel Atölyesi’ açılır.

Programın Amacı

Heykel Bölümünde eğitim anlayışının en önemli ilkesi, yaşamın değişen dinamiklerini, sanatın evrensel boyuttaki sorunlarıyla birlikte ele alabilmeleri için öğrencilere bireysel yaratma alanını özgürce oluşturabilecekleri çok seçenekli bir eğitim ortamı sunmaktır.

Programlar

Bölümün dört yıllık lisans programı ağırlıklı olarak atölye çalışmalarına ayrılmıştır. Kuramsal çalışmalarla desteklenen atölye üretimi, bir heykel sanatçısının sahip olması gereken deneyimleri kazandırmayı amaçlar. Bu deneyimler özgün çalışmalar gerçekleştirmeleri ve öğrenciye araştıran, sorgulayan ve karşılaştırmalar yapabilen bireyler olması için gerekli donanımı sağlar.

İş Alanları

Mezunlarımız dünya sanatının gelişmeleri içinde heykel  üretimlerini gerçekleştirebilecek ve sanat ortamında etkili biçimde varolabilecek donanıma sahiptir.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Neslihan PALA

Bölüm Başkan Yardımcıları

Doç. Ömer Emre YAVUZ
Dr. Öğr. Üyesi Yıldız GÜNER

Bölüm Sekreteri

Şehnaz AŞIR

Telefon

0 212 252 1600 / 4431

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences