FELSEFE BÖLÜMÜ

Tarihçe

1982’de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Güzel Sanatlar Akademisi üniversiteye dönüştürülmüş ve bünyesinde bir Fen Edebiyat  Fakültesi açılmıştır. Felsefe Bölümü, bu fakültenin en genç bölümlerinden biridir. 2006-2007 öğretim yılında kurulan Bölüm ilk lisans mezunlarını 2012 yılında vermiştir.

Programın Amacı

Felsefe programı dar anlamıyla mesleki bilgi edindirmekten çok yaşam boyu öğrenme becerisi geliştirmiş, edindiği bilgileri sorgulayabilen ve yeni durumlara hızlı biçimde uyarlayabilen bireylerin gelişimini hedefler.

Programlar

Üniversitemizin Felsefe Bölümü, sadece felsefe öğrenilen değil aynı zamanda felsefe yapılan bir yerdir. Bu fikri gerçekleştirmek için Bölüm ders programı üç ana eksen üzerine oturtulmuştur. Birincisini, üniversitemizin özüne uygun olarak doğrudan doğruya sanatla ve sanatın felsefesiyle ilgili dersler, ikincisini antik ve modern dillerin bilgisini felsefi tarzda veren ve bu dillerde ortaya konmuş felsefe tarihinin büyük düşünürlerinin metinlerini inceleyen dersler, üçüncüsünü felsefe için gerekli olan mantık, matematik ve bilim kavramlarını içeren dersler oluşturmaktadır. Bu çerçeveden de anlaşılacağı gibi, felsefe tarihine belli bir ağırlık verilmekle birlikte Mantık ve Dil felsefesi, Bilim Felsefesi, Siyaset ve Tarih Felsefesi, Estetik ve Sanat Felsefesi gibi alanları da içererek dengeli bir dağılıma sahip olan Bölüm programında Eski Yunanca ve Latince gibi klasik dil dersleri de yer almaktadır. Kıta Avrupası Felsefesine yönelik eğilimi daha fazla yansıtan programda, Platon ve Aristoteles’ten Descartes ve Spinoza’ya, Kant, Fichte, Hegel ve Marx’tan Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Wittgenstein, Frege, Deleuze, Derrida, Foucault, Habermas ve Negri’ye kadar pek çok filozofun düşünceleri üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

2013-2014 eğitim ve öğretim yılında yüksek lisans ve doktora programları da yürütmeye başlayan Bölümde Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi, Bilim Tarihi ve Felsefesi olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır.

 

İş Alanları

Bölüm mezunlarından bir kısmı felsefe ya da yakın alanlarda lisansüstü çalışmalar yürüterek akademik yaşama hazırlanmaktadırlar. Bir diğer kısmı kamu ya da özel eğitim kurumlarında felsefe öğretmeni olarak çalışmaktadır. Eğitim ve öğretime dayalı mesleklerde kolaylıkla yer edinebilen mezunlarımız kimi zaman kişisel tercihlere de bağlı olarak çağdaş sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde veya eğitim bilimlerinde uzmanlaşma hedefiyle de hareket edebilmektedir. Dil kullanma becerisini geliştiren bir eğitim ve edindikleri metin çözümleme becerisi sayesinde mezunlarımız, doğru akıl yürütme, eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneği, karmaşık bir metni/durumu/olayı anlama, yorumlama, parçalarına ayırma ve bu parçaları birleştirme hassasiyetiyle basın-yayın-televizyon, reklamcılık, halkla ilişkiler gibi sözel, görsel ve yazılı iletişimle alakalı pek çok alanda iş bulabilmektedir.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Kaan Harun ÖKTEN

Bölüm Başkan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Eylem HACIMURATOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Alper YAVUZ

 

Bölüm Sekreteri

Nurben TÜRK ŞEN

Telefon

(0212) 246 00 11 / 5321

e-posta

felsefe@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences