TARİH BÖLÜMÜ

Tarihçe

1982’de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Güzel Sanatlar Akademisi üniversiteye dönüştürülmüş ve bünyesinde bir Fen Edebiyat  Fakültesi açılmıştır. Tarih Bölümü, bu sürece bağlı olarak kurulmuş ve 1989 yılından itibaren kademeli olarak lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bölüm ilk mezunlarını 1993 yılında vermiştir.

Programın Amacı

Bölüm, tarih biliminin kapsamı içinde, uluslararası düzeyde bilgi üreten, farklı disiplinlerle işbirliği halinde ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştiren bir bölüm olarak alanında daha iyiye ulaşma yolunda sürekliliği temel hedef olarak belirlemiştir.

Programlar

Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi olmak üzere beş anabilim dalından oluşan Bölümde  Türk ve dünya tarihini kapsayan bir ders programı düzenlenmiştir. Öğrencilerin farklı disiplinlerden seçmeli ders almasına da imkân tanınır. Öğrencilerin, alanın akademik kaynak dillerini öğrenebilmeleri amacıyla Latince, Arapça, Farsça, Rusça, Çince dersleri seçmeli olarak programa eklenmiştir. Bölüm, lisans öğrencilerine geniş yelpazede bir program sunmaktadır. Her dönemde alınması gereken zorunlu derslerin yanı sıra sosyal, ekonomik, siyasi, eğitim ve kültürel konularda birbirini tamamlayan farklı seçmeli derslere  de yer verilir. Teorik derslerin yanı sıra Tarih Bölümünde görevli öğretim üyelerinin nezaretinde tarihi mekanlar, arşivler ve müze gezileriyle öğrencilerin donanımlarına katkı sağlanması amaçlanır.

Tarih Bölümünde, lisans (Çift Anadal ve Yan Dal Programları da dahil), Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi ve Yakınçağ Tarihi Programları olmak üzere yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

İş Alanları

Lisans eğitimini tamamlayan mezunlarımız yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilmekte ve eğitim kurumları, medya ve arşivcilik gibi çeşitli alanlarda iş sahibi olabilmektedir.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Osman YORULMAZ

 

Bölüm Başkan Yardımcıları

Prof. Dr. Zeynep AYCİBİN SEYİTKIRAN

Dr. Öğr. Üyesi Mahir ASLAN

Bölüm Sekreteri

Turgay TEKEL

Telefon

(0212) 246 00 11-5416

e-posta

tarih@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences