SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ

Tarihçe

Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında seramiğin tekrar canlandırılması amacıyla Sultan II. Abdülhamit tarafından Beykoz ve Yıldız’da sert fayans ve porselen fabrikaları kurdurulmuştur.
Bu fabrikalar, Batı tekniğini getirmeleri bakımından önemlidir. Ancak birincisi 10 yıl, ikincisi de 28 yıl çalıştıktan sonra 1922 yılında kapatılmıştır. Seramik öğretimi yapan, sanatçı ve teknisyen yetiştiren kuruluşların eksikliği 1929 yılına kadar sürmüştür. Sanâyi-i Nefîse Mektebi Âlisi’nden Güzel Sanatlar Akademisi’ne geçişte, Akademi Müdürü Namık İsmail, Mimarlık-Resim-Heykel bölümlerinin yanına Dekoratif Sanatlar Bölümünü de katarak bu alanda ilk reformu yapmış ve 1929 yılının Kasım ayında kurulan Seramik Atölyesi, Bölümü’nün ilk adımı olmuştur. Seramik Bölümü, Cumhuriyetin ilk yıllarında, seramik eğitimi için yurtdışına gönderilen İsmail Hakkı Oygar tarafından, Tezyînât (Süsleme) Bölümü’ne bağlı olarak 1930 yılında kurulmuştur. Bir yıl sonra, yine yurt dışında seramik eğitim görmüş olan Vedat Ar kadroya katılmıştır. 1964 yılında Almanya’da seramik endüstrisinde uzun yıllar çalışmış olan seramik sanatçısı Prof. Sadi Diren Bölümde göreve başlamıştır. Sırasıyla Prof. İsmail Hakkı Oygar, Prof. Sadi Diren ve Prof. Beril Anılanmert’in başkanlığını yaptığı bölüm, 2004 yılında “Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü” adını almıştır.

Programın Amacı

Bölümün temel hedefi, genel anlamda sanat ve tasarımda, özel olarak seramik ve cam alanında birikimi olan öngörüsü gelişmiş, vizyon sahibi topluma faydalı üretici sanatçılar yetiştirmektir.

Programlar

Bölümde dört yıllık lisans programı ile Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı olarak  Yüksek Lisans ile Sanatta Yeterlilik programı yürütülmektedir.

 

2001 yılında kurulan Seramik Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERAM)  bünyesinde Bölüm öğretim üyeleri alanın dış paydaşları ve öğrencileriyle birlikte çeşitli  araştırma, inceleme, tasarlama ve uygulama projeleri yürütmektedir.

İş Alanları

Mezunlarımız sanat ve tasarım alanlarında kuramsal ve  kültürel bilgi sahibidir. Alanı ile ilgili sanat ve tasarım süreçlerini bireysel ve/veya ekip üyesi olarak planlayıp yönetebilir, sorunları belirler, tanımlar ve çözerler. Sanat ve tasarım alanlarında ürün ve hizmete dönüştürmede gerekli olan süreçler, teknikler, üretim ve güncel uygulamalar konusunda yeterli bilgiye sahiptirler. Seramik ve Cam malzeme bilgisi ile teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahip olurlar. Sanat ve tasarım alanlarındaki özgün projesini tasarlar ve sonuçlandırırlar. Proje konusunu etkili biçimde sunmak için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahiptirler. İki ve üç boyutlu anlatım tekniklerini kullanarak, alanı ile ilişkili farklı malzemeler ile özgün üretim yapma becerisine sahip olurlar. Alanında paydaş kurum / kişiler ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen programlar çerçevesinde deneyim kazanırlar. Disiplinler arası çalışma yetisine sahiptirler.

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Aygün DİNÇER KIRCA

Bölüm Başkan Yardımcıları

Doç. Meziyet Ayşe BALYEMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Zehra SÖZBİR KÖYLÜ

Bölüm Sekreteri

Hatice KARA

Telefon

0212 252 1600 / 4481

e-posta

seramikvecam@msgsu.edu.tr

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences