4. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Sunumu

Tekstil ve Moda Tasarımı

Geriye Dön

4. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Sunumu

3 Temmuz 2021

Dr. Öğretim Üyesi Nuray Er Bıyıklı ile Araştırma Görevlisi Pınar Yılmaz’ın ortak bildirisi olan “Doğal Elyaf İçerikli Tekstil Yüzeylerde Dijital Baskı Teknolojisi ve Örnek Bir Uygulama; Yünlü Kumaşlar” başlıklı bildiri Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumunda 06 Nisan 2021 tarihinde dijital platformda sözlü olarak sunulmuştur.

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences