BEZCE 2016 Anadolu’ya Doku”n”an Bezler 7. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı ve Sergisi

Tekstil ve Moda Tasarımı

Geriye Dön

BEZCE 2016 Anadolu’ya Doku”n”an Bezler 7. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı ve Sergisi

12 Nisan 2016

21-22-23 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleşen BEZCE 2016 Anadolu’ya Doku”n”an Bezler 7. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansına  (7th International İstanbul Textile Conference BEZCE 2016 Fabrics Touching Anatolia) bölümümüz öğretim üyelerinden Prof.Dilek Alpan, Yrd. Doç. Nuray Er Bıyıklı ve Yrd. Doç. Gözde Bursalıgil  bildirileri ile katılmışlardır.

21 Mart 2016 tarihinde Prof. Kemal Can’ın oturum başkanlığını yaptığı  “Yöresel Dokuma Örnekleri” oturumuna Yrd. Doç. Nuray Er Bıyıklı- Prof. Dilek Alpan “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ‘nde Yapılan Projeler Örneğinde Geleneksel ve Yöresel Tekstillerin Kumaş Tasarım Sürecindeki Yeri” ( Role of Traditional and Local Textiles in Fabric Design Process in Projects by the Textile and Fashion Design Department of Mimar Sinan Fine Arts University) ve 22 Mart 2016 tarihinde Yrd. Doç. Gözde Bursalıgil Yöresel Dokuma Örnekleri oturumuna “Sıfır Atık Giysi Uygulamasında Şilebezi Kullanımı” (Usage of ‘Şilebezi’ Fabric in Zero Waste Fashion Design) başlıklı bildiri sunumlarını yapmışlardır.

 

Ayrıca bu kapsamda düzenlenen sergiye Bölümümüzden; Prof. Kemal Can, Doç. Gaye Kırlıdökme Belen, Doç. Nesrin Türkmen, Arş. Gör. Tuna Karayaka ve Arş. Gör. Pınar Yılmaz çalışmaları ile katılmışlardır

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences