Bölümümüzden I. Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali’ne katılım

Tekstil ve Moda Tasarımı

Geriye Dön

Bölümümüzden I. Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali’ne katılım

2 Kasım 2012

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen ”I. Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali” 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşmiştir.Bienalde, Bölüm Başkanımız Prof .Kemal Can, Bienal Danışma kurulu Üyesi, Sempozyum Danışma Kurulu Üyesi, Yarışmalı Sergiler Değerlendirme Kurulu Üyesi, Davetli Sanatçı,  Panelist ve Oturum Başkanı olarak,  Bölüm Başkan Yardımcımız Prof. Dilek Alpan, Danışma kurulu Üyesi , Davetli Sanatçı olarak, Bölümümüz öğretim üyelerinden Yrd.Doç. Nesrin Türkmen, sempozyum ve sergi katılımcısı, Yrd.Doç. Nuray Er Bıyıklı sempozyum ve sergi katılımcısı, Bölüm Öğretim Elemanlarından Arş.Gör. Tuna Karayaka sergi katılımcısı, Arş.Gör.Gözde Bursalıgil sempozyum ve sergi katılımcısı, Arş.Gör. Pınar Yılmaz sergi katılımcısı olarak yer almışlardır.

Aşağıda Prof.Kemal Can’ın bienal ile ilgili yazısı yer almaktadır;

Türk Tekstilinin Yeni Kazanımı “1.Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali”

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından gerçekleştirilen, bir sempozyum, iki panel, dört çalıştay ile yedi sergiden oluşan, sloganı “Yeşil Tekstil- Yavaş Moda” olan “I. Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali” hem sanat ve tasarım eğitimi hem de üniversite, endüstri ilişkileri bağlamında, kültürel platformda,  Türk tekstilinin uluslararası yeni, önemli kazanımlarından biri olarak değerlendirilebilir.

Bienalin açılışı 8 Ekim günü Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Atatürk Konferans Salonunda yapıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, GSF Dekanı Prof. Sadettin Sarı, Bienal Düzenleme Komitesi Başkanı Doç.Yüksel Şahin’in açılış konuşmalarının devamındaki Fırat Neziroğlu’nun “Dokuma Performansı’ndan” sonra “Moda-Tekstil Tasarımı Eğitimi ve Sektör İlişkisi” konulu panel başladı. Panel Başkanı Prof. Ayten Sürür, İTKİB temsilcisi Cem Kaprol, İMA temsilcisi İpek Artür ile birlikte MSGSÜ GSF Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünü temsilen bulunduğum oturumda üniversite ile endüstri açılarından konunun önemine dikkat çeken konuşmalar yapıldı. Cem Kaprol konuya endüstriyel açıdan yaklaşırken, yapmış olduğum konuşmada, öncelikle tekstilin ve eğitiminin önemine kısaca tarihsel süreç üzerinden değinip “Verilen eğitim sürecinde tekstil salt rakamsal ekonomik boyutu ile değil, yaratıcı faaliyetlerin paralelinde tasarımsal, sanatsal, teknolojik, sosyolojik, kültürel yönleri ile ele alınmalıdır. Geçmişten dersler çıkarıp, günün koşulları paralelinde, geleceği ön görerek dinamik, akılcı, yaratıcı, yaygın eğitimler vermeyi ilke edinen,  üretilen bilgilerin, çözümlerin, yaratmaların hayata geçirilmelerini hedefleyen Yüksek Öğretim Kurumları ilgili endüstriyel kuruluşlarla dayanışma içinde olmalıdırlar. Bu, her iki taraf için de olmazsa olmaz bir durum olarak algılanmalıdır. Dayanışmaları, yalnızca üretim merkezlerinde sınırlı süre içinde yapılan stajlar olarak düşünmek yanlış ve eksik olur. Durum daha ciddi interaktif bir ilişkiyi gerekli kılmaktadır. Tekstil ve moda ile ilgili sorunlara birlikte çözüm üretilmesi amacı ile kurumlar arası yapılan ortak projeler, araştırmalar,tasarımlar… kanalı ile teknolojik-bilimsel, tasarımsal-sanatsal bilgi alış verişi sayesinde üniversiteler özlerinde var olan araştırmacı-yaratıcı-çözümleyici kimlikleri ile eğitim kalitelerini yükseltirken, endüstriyel kuruluşlar da aslında kendi geleceklerine yatırım yapmış olurlar. Çünkü endüstriden alınmış olan destek ile sektörü-piyasayı mezun olmadan önce tanıyan, günün koşullarına uygun, donanımlı olarak yetiştirilen öğrenciler yarınlarda o firmalarda çalışacaklardır. Her iki tarafın da lehine olan işbirliklerinin nihai sonucunda kazanan toplum olur” dedim.

Sektörde belli yerlere gelmiş, eğitimli, öğrenci ile diyalog kurabilen, özverili yöneticilerin deneyimlerinden, bilgilerinden ilgili derslerde doğrudan yararlanılabilmesi, burslar ve sponsorluklar da oturumda değindiğimiz diğer konulardandı.

  1. panel oturum başkanı Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Reyhan Varlı Görk, Ankara Patent Ltd. Şti. Temsilcisi Kaan Dericioğlu ve Moda Tasarımcısı Volkan Güloğlu’ndan oluşuyordu. Panelistler “Markalaşma ve Türkiye’nin Moda-Tekstil Tasarımı Merkezi Olma Çabaları” konusu üzerindeki görüşlerini dile getirdiler.

Panellerin sonrasında üç gün sürecek olan sempozyum oturumlarına geçildi. “Tekstil Moda ve Kültür, Yeşil Tekstiller, Tekstil ve Moda’da Tasarım ve Sanat İlişkisi, Tekstil ve Moda Tasarımı Alanında Tanıtım Pazarlama ve Hukuk Süreçleri” başlıkları altında yapılan oturumlarda, 16 farklı ülkeden gelen100 katılımcı tarafından ilgili  makaleler sunuldu. Bilgi şöleni atmosferinde geçen oturumlarla eş zamanlı olarak, Yrd.Doç. Füsun Özpulat’ın yönettiği “Shibori”, Mehmet Yılmaz’ın yönettiği ” Keçe”, Vural Gökçaylı’nın yönettiği “Drape” ve Hüseyin Er’in yönettiği ”El Baskıcılığı” çalıştayları başladı.

9 Kasım tarihine kadar sürecek olan sergilerin açılışları da yine bu tarihlerde, yoğun katılımlarla yapıldı. Jürili / yarışmalı “Yeşil Tekstiller” sergisi Olbia Sanat Galerisinde, Jürili/  yarışmalı “Tekstil Sanatı Karma Sergisi” Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisinde, davetli lif sanatçılarının yapıtlarından oluşan “Ustalardan Çağdaş Tekstil Sanatı“ sergisi Mimarlar Odası Antalya Şubesi -Tarık Akıltopu Sanat Galerisinde, Fırat Neziroğlu’nun “Boyumdan Büyük İşler II” sergisi İnşaat Mühendisleri odası Antalya Şubesi Sanat Galerisinde, Prof.Günay Aykaç Atalayer’in, Doç. Oya Sipahioğlu’nun, Yrd.Doç.FüsunÖzpulat’ın ve  Yrd.Doç.Cemal Meydan’ın yapıtlarının yer aldığı “Tekstil Sanatı Grup Sergisi” Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde, Vural Gökçaylı’nın “Kaybolan Şıklığa Hatırlatma” sergisi ile “Müze’de Moda Var” grup sergisi Antalya Arkeoloji Müzesinde açıldı. Sergilerin toplamında 150 sanatçının yapıtları sergilenmiş oldu.

Tüm katılımlar, sunumlar, paylaşımlar sonucunda ortaya çıkan tabloya bakıldığında, nitelik ve nicelik bakımlarından bienal amaç metninde yer alan hedeflere ulaşıldığı net olarak görülmektedir.

Türk tekstiline yeni bir bienal kazandırdıkları için, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına, özellikle yoğun çalışma temposu ile bir hayali gerçekleştiren Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm başkanı Sayın Doç.Yüksel Şahin ve genç kadrosuna, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı başta olmak üzere bütün sponsorlara, ilgili kamu ve özel kuruluşlara, tüm katılımcılara kısaca, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.Prof.Kemal Can

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences