Erasmus Personel Hareketliliği/ Çevrede Lif Sanatı ve Tekstil Baskı Çalıştayları

Tekstil ve Moda Tasarımı

Geriye Dön

Erasmus Personel Hareketliliği/ Çevrede Lif Sanatı ve Tekstil Baskı Çalıştayları

25 Kasım 2016

Bölüm Başkanımız Prof. Kemal Can ile bölümümüz Öğretim Üyesi Doç. Nesrin Türkmen Erasmus Personel Etkinliği kapsamında, 10-15 Kasım 2016 tarihleri arasında Almanya’nın, Avrupa-Flensburg Üniversitesi’nde dersler veripDoğal ve Yapay Çevrede Lif Sanatı ile Tekstil Baskı çalıştaylarını gerçekleştirdiler.

“Doğal ve Yapay Çevrede Lif Sanatı” çalıştayı  aşağıda belirtilen program çerçevesinde gerçekleştirildi:

1.Gün: İlk önce katılımcılara “Tekstil Yalnızca Tekstil Değildir” başlıklı, uygulamalı-teorik anlatım yapıldı. Tekstil malzemesi diğer malzemeler ile kıyaslayarak ve öğrencilerle interaktif ilişki kurularak “Tekstilin -ifade edebilme- Gücü” anlatıldı. Konuşma sırasında ayrıca malzemeler ile diyalog kurmanın yolları ve önemi üzerinde duruldu.

Daha sonra Powerpoint eşliğinde Lif Sanatı’nın teorik sunumu gerçekleştirildi. Malzemeler ile kurulan diyaloglar sonucunda daha önceden yapılmış olan lif sanatı yapıtlarından örnekler gösterildi.

Uygulama: Teorik anlatımdan sonra öğrenciler farklı nitelikteki kumaşlara fiziksel ve kimyasal müdahalelerde bulunarak ( keserek, delerek, sökerek, dikerek, aşındırarak, boyayarak, yakarak…) küçük denemeler, dokusal uygulamalar yapıp malzemelerin olanaklarını -başka türden uygulamalar için- anlamaya çalıştılar.

2.Gün: Başlangıçta bir gün önceki denemeler, çalışmalar üzerinde değerlendirmeler,  daha sonra da “Çevrede Lif Sanatı” hakkında powerpoint ve filmler eşliğinde teorik anlatım yapıldı.

Sonrasında yerleşke içinde çalışmalara başlandı. Öğrenciler yanlarında getirdikleri ya da çevrede buldukları lif ve lif benzeri malzemeler ile yerleşkede belirlenen yerlerde, çevre ile kurulan bilinçli bir ortaklık anlayışıyla, çalışmalara başladılar. Çalışmaların hareketli ve sabit görüntüleri çekildi. Çalışmaların çevreye zarar vermeden kalabilecek olanların çalıştayın bitimine kadar (bir-iki gün) kalmasına müsaade edildi (Etkinliğin bitiminde toplatıldı.) Bazı nedenlerle bir-iki gün kalması sakıncalı olanlar fotoğraf ve video çekimlerinin sonrasında bir kaç saat içinde toplandı. Çalışmalar sırasında kesinlikle çevreye zarar verebilecek malzeme ve teknik kullanılmadı.

3.Gün: Bir gün önceki çalışmalar çekilmiş olan görüntüler üzerinden benim tarafımdan ve katılan öğrenciler tarafından değerlendirildi, kritikler yapıldı.

Sonrasında dışarı çıkılarak yerleşke içindeki çalışmalara ve görüntülerinin çekilmesine devam edildi.

4.Gün: Yerleşkedeki bütün işler geride hiç bir iz bırakılmadan toplandı.

Tüm katılımcılar çekilen görüntüler eşliğinde kendi çalışmalarını anlatan sunumlar yaptılar. Sunumların sonunda tüm çalışmaların ve çalıştayın genel değerlendirmeleri yapılarak “Sanat yolu ve çevreci bir yaklaşım ile dikkatleri doğal çevreye çekmek, öğrencilerin yaratıcılıklarını tetiklemek, kültürler ve ilgili bölümler arası sanat, tasarım, eğitim ile ilgili ilişkileri geliştirmek, bilgi paylaşımlarında bulunmak amaçlarını” güden çalıştay, amacına ulaşmış olarak sonlandırıldı.

“Tekstil Baskı” Çalıştayı aşağıda belirtilen program çerçevesinde gerçekleştirildi:

1.Gün: Baskı workshop’u ile ilgili kavramsal ve teknik yaklaşımları içeren bir tartışma ve konuya oriyantasyondan sonra katılımcı öğrenciler ile kollektif bir çalışma yapmaya karar verildi. Öğrenciler, Üniversite Kampüsünde çeşitli görseller topladı, bu görsellerin sembolik anlamları üzerine tartışıldı ve baskıda kullanılacak olanlar seçildi.

2.Gün: Bir gün önce seçilen görsellerin baskı için hazırlık işlemleri ve kompozisyon çalışmaları yapıldı.

3.Gün: Oniki adet baskı uygulaması ve serbest renklendirme aplikasyonlarının ardından çalışmalar biraraya getirilerek sergilenmeye hazır duruma getirildi.

4.Gün: Çalışmaların değerlendirmesi yapılarak etkinlik sona erdirildi.

Logo Kitini İndirin

Logomuzun kullanım varyasyonlarını içeren zip dökümanını indirin.
Update cookies preferences